Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Klima og miljø

KKR Hovedstaden er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på miljø- og planlægningsområdet.

Tværkommunalt samarbejde

I KKR Hovedstaden har kommunerne politiske drøftelser af samarbejde på miljø-, klima-, energi- og planlægningsområdet. Drøftelserne omhandler blandt andet energi- og klimastrategier, fælles løsninger af opgaver på det tekniske område, digitalisering og øvrige fælleskommunale samarbejder.

Samarbejdet mellem kommunerne på klima- og miljøområdet handler også om bl.a. klimatilpasning og affaldshåndtering.

Energi på Tværs

Kommunerne i hovedstadsområdet har sammen med Region Hovedstaden vedtaget en fælles vision om, at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning skal være fossilfri i 2035 og transportsektoren i 2035. Der er i regi af projektet, "Energi på Tværs", vedtaget 34 konkrete tiltag, som kommunerne nu samarbejder om at gennemføre.