KKR Hovedstaden Sundheds- og socialområdet

Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Kommunerne har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for tilbud til borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne køber pladser af hinanden, og KKR koordinerer den samlede vifte af tilbud, så den svarer til alle typer af behov.

Rammeaftale for Region Hovedstaden

Som led i det formelle samarbejde indgås der hvert år en rammeaftale om regionens specialiserede undervisnings- og socialtilbud – en aftale, som rummer såvel en styringsaftale som en aftale om udvikling af området. Den årlige rammeaftale for Region Hovedstaden omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Børnehus Hovedstaden og Socialtilsyn Hovedstaden

Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur. Den nationale koordinationsstruktur omfatter, at der i hver region er etableret ét børnehus, Børnehus Hovedstaden, og én socialtilsynskommune, Socialtilsyn Hovedstaden. KKR har ansvar for drøftelser mellem børnehus- og socialtilsynskommunerne på nationalt plan.

Det regionale dialogforum

KKR Hovedstaden har nedsat et regionalt dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner.

Der er indgået en central aftale mellem KL, Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre med fælles pejlemærker for de regionale dialogfora (pdf) for valgperioden 2018-2022. 

×

Log ind