KKR Hovedstaden

Flere nyheder

21-30 af 37 resultater
 • Nyhed

  EU-kontor årsmøde og generalforsamling

  KKR Hovedstaden afholdte årsmøde og ordinær generalforsamling for Copenhagen EU Office i forlængelse af KKR mødet

  Læs mere
 • Nyhed

  Indspil til national væksthusaftale for 2017

  KKR Hovedstaden drøftede KL’s forslag til fokusområder i forbindelse med den nye nationale væksthusaftale for 2017, der skal indgås i forbindelse med økonomiforhandlingerne

  Læs mere
 • Nyhed

  Transport for Copenhagen

  KKR Hovedstaden drøftede regionens forslag om at etablere én samlet politisk ledelse for hele den kollektive trafik i hovedstadsområdet dvs. busser, lokalbaner, metro, S-tog, letbane, kystbane og øvrige regionale

  Læs mere
 • Nyhed

  Greater Copenhagen – temadrøftelse

  KKR Hovedstaden havde en temadrøftelse om de langsigtede strategiske målsætninger for Greater Copenhagen

  Læs mere
 • Nyhed

  Takstaftale på det specialiserede socialområde

  KKR Hovedstaden drøftede en analyse af udviklingen i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning og godkendte en ny flerårig takstaftale

  Læs mere
 • Nyhed

  Hovedstadsudligning

  KKR Hovedstaden besluttede at rette henvendelse til Finansieringsudvalget under Social- og Indenrigsministeriet med argumenter for at bevare hovedstadsudligningen, da hovedstaden er ét sammenhængende byområde med betydelig indbyrdes pendling, og det derfor vil være uacceptabelt med store forskelle i service og skat

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunekvoter 2016

  KKR Hovedstaden skal senest den 1. marts 2016 oplyse Udlændingestyrelsen om, at kommunerne ønsker at foretage en frivillig fordeling af regionens andel af flygtninge i 2016

  Læs mere
 • Nyhed

  Strategisk Energiplanlægning

  KKR Hovedstaden har tidligere besluttet at arbejde for følgende fælles energivision: Hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri, og transportsektoren skal være fossilfri i 2015. Energivisionen er yderligere aktualiseret af Parisaftalen, der blev indgået ved COP 21, hvor landene forpligtede sig til at begrænse temperaturstigningen i verden til 1,5 ˚C, så vidt det er muligt

  Læs mere
 • Nyhed

  Dimensionering af pædagoguddannelsen 2016/2017

  KKR Hovedstaden drøftede dimensioneringen af pædagoguddannelsen for studieåret 2016/2017

  Læs mere
 • Nyhed

  Ministertema Rammeaftale 2015 – afrapportering vedr. anbragte børn og unges undervisning

  Socialministeren udmeldte anbragte børn og unges undervisning/uddannelse, som et særligt tema for Rammeaftale 2015, herunder at der sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem

  Læs mere