KKR Hovedstaden

Flere nyheder

11-20 af 37 resultater
 • Nyhed

  KKR

  KKR er en del af KL's politiske organisation og er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne om retning og linje i de opgaver, hvor et samarbejde på tværs er en fordel. KL har ét KKR i hver region. Alle borgmestrene er fødte medlemmer af et af de i alt 5 KKR. Desuden er et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer medlem af hvert KKR, så sammensætningen afspejler valgresultatet ved det seneste kommunalvalg i den pågældende region.

  Læs mere
 • Nyhed

  FGU – Godkendelse af den endelige institutionsdannelse

  KKR Hovedstaden har godkendt dækningsområderne for kommende FGU-institutioner. Næste skridt er, at kommunerne hver udpeger en repræsentant til deres FGU-bestyrelse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nyt fokus for rammeaftale 2019-2020: Vi skal udvikle en "relevant og aktuel tilbudsvifte af høj kvalitet"

  KKR Hovedstaden kan med rammeaftalen vælge at samarbejde om et eller flere fokusområder. KKR Hovedstaden vil med den kommende rammeaftale arbejde sammen om at udvikle en relevant og aktuel tilbudsvifte af høj kvalitet på det højt specialiserede område.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sammensætningen af de fem KKR 2018-2022

  Her kan du se, hvordan de fem KKR sammensættes for perioden 2018-2022 i forhold til borgmestre og antal supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Benchmark af kommunernes klimaindsats

  På opfordring fra Klimapolitisk Forum er der udarbejdet en benchmark-analyse af kommunernes klimaindsats, med afsæt i arbejdet med implementering af de fælles klimamålsætninger. Benchmarken giver et grundlag for politisk dialog og beslutningstagning i og på tværs af kommunerne for at fremme målet om, at hovedstadsregionen er klimaberedt i 2025, samt at fremme den fælles energivision for hovedstadsregionen om, at el- og varmeforsyning samt transportsektoren skal være fossilfri i 2050

  Læs mere
 • Nyhed

  Cost/benefit-analyse af anbefalinger til lokal erhvervsservice

  Der er nu udarbejdet en cost/benefit-analyse af udgifterne forbundet med implementering af tidligere udarbejdede anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice. Formålet er, at hver enkelt kommune får et grundlag til at vurdere om det giver mening at gå ind i projekterne. KKR Hovedstaden tog cost/benefit analysen til efterretning

  Læs mere
 • Nyhed

  Regional Væksthusaftale 2018

  Hvert år indgår KKR Hovedstaden en regional aftale med Væksthus Hovedstadsregionen med udgangspunkt i den nationale væksthusaftale. KKR Hovedstaden modtog orientering om bestyrelsens visionsseminar og overvejelser herfra til inddragelse i det videre arbejde med aftalen. Væksthusaftale skal godkendes på KKR Hovedstadens møde den 10. oktober 2017

  Læs mere
 • Nyhed

  ReVUS - prioritering af temaer

  KKR Hovedstaden drøftede på møde den 1. september et forslag til prioritering af temaer i en kommende regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Regionsrådet skal med bidrag fra Vækstforum i hver valgperiode vedtage en ReVUS, og KKR Hovedstaden har besluttet en fælles kommunal proaktiv tilgang. I forbindelse med en høring i kommunerne har 26 kommuner fremsendt forslag til prioritering af temaer i ReVUS.

  Læs mere
 • Nyhed

  Møde i Regionalt Dialogforum Hovedstaden 1. juni 2016

  Møde i Regionalt Dialogforum Hovedstaden 1. juni 2016.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ændring af sygeplejersken – andel kommunal praktik

  Der pågår pt. en revision af de ni sundhedsuddannelser, bl.a. som opfølgning på KL’s udspil Next Praksis i sundhedsuddannelserne. Her er særligt sygeplejerskeuddannelsen interessant for kommunerne, idet kommuner og regioner deler praktikopgaven. Der er ingen national fordelingsnøgle i bekendtgørelsen for, hvor stor en andel af praktikken, som de studerende skal have i kommunerne, det fastlægges i stedet i de nye lokale studieordninger

  Læs mere