KKR Hovedstaden

Flere nyheder

1-10 af 37 resultater
 • Nyhed

  Invitation til Verdensmålskonference: Lokal samskabelse af globale løsninger

  KL inviterer i samarbejde med RUC, Resonans og Samskabelsesbevægelsen til en åben konference om, hvordan vi gennem lokal samskabelse kan bidrage til løsningen af globale problemer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udpegninger til bestyrelse for nyt Erhvervshus i København og til den nationale erhvervsfremmebestyrelse

  KKR Hovedstaden udpegede borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen, som formand for bestyrelsen for det kommende Erhvervshus i København. Desuden blev borgmester Jesper Würtzen fra Ballerup, borgmester Cecilie Lonning-Skovgaard fra København og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, Thyge Enevoldsen udpeget som medlemmer. Borgmester i Hørsholm, Morten Slotved, blev valgt som medlem af den nationale erhvervsfremmebestyrelse i Silkeborg.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere sygeplejersker i Hovedstadens kommuner

  KKR Hovedstaden godkendte 3 anbefalinger til at imødekomme de rekrutteringsudfordringer, som kommunerne oplever med at rekruttere sygeplejersker. Nu skal kommunerne 'øge dimensioneringen', påtage sig en ’øget uddannelsesforpligtelse’ og fremme ’attraktive job/uddannelsesmuligheder’.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nyt erhvervsfremmesystem på sporet

  KKR Hovedstaden godkendte en plan for, hvordan kommunerne inddrages i arbejdet med en national erhvervsfremmestrategi. Ligeledes godkendte KKR en ramme for, hvordan der skal udarbejdes resultatkontrakt med det kommende Erhvervshus i København.

  Læs mere
 • Nyhed

  Trafik, infrastruktur, klima og miljø

  KKR Hovedstaden har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

  KKR Hovedstaden spiller en central rolle i koordinering og sikring af tværkommunale rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel i regionen. På integrationsområdet varetager KKR rollen med at koordinere kommunekvoter på flygtningeområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sundheds- og socialområdet

  KKR Hovedstaden spiller en central rolle i det tværkommunale samarbejde for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flygtninge og integration

  Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et landstal for det forventede antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne. Landstallet omsættes af Styrelsen til fem regionskvoter.

  Læs mere
 • Nyhed

  Mødedatoer, dagsordener og referater

  Læs mere
 • Nyhed

  KKR Hovedstaden

  I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes fælles politiske indsats. Borgmester Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune, er formand for KKR Hovedstaden. Næstformand er borgmester Karsten Søndergaard (V) fra Egedal Kommune.

  Læs mere