KKR Hovedstaden

Flere nyheder

1-10 af 39 resultater
 • Nyhed

  Møde den 7. februar 2020

  Læs mere
 • Nyhed

  Møde den 7. november 2019

  KKR Hovedstaden afholdt møde den 7. november 2019. kl. 10 på Pharmakon i Hillerød.

  Læs mere
 • Nyhed

  Invitation til Verdensmålskonference: Lokal samskabelse af globale løsninger

  KL inviterer i samarbejde med RUC, Resonans og Samskabelsesbevægelsen til en åben konference om, hvordan vi gennem lokal samskabelse kan bidrage til løsningen af globale problemer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udpegninger til bestyrelse for nyt Erhvervshus i København og til den nationale erhvervsfremmebestyrelse

  KKR Hovedstaden udpegede borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen, som formand for bestyrelsen for det kommende Erhvervshus i København. Desuden blev borgmester Jesper Würtzen fra Ballerup, borgmester Cecilie Lonning-Skovgaard fra København og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, Thyge Enevoldsen udpeget som medlemmer. Borgmester i Hørsholm, Morten Slotved, blev valgt som medlem af den nationale erhvervsfremmebestyrelse i Silkeborg.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere sygeplejersker i Hovedstadens kommuner

  KKR Hovedstaden godkendte 3 anbefalinger til at imødekomme de rekrutteringsudfordringer, som kommunerne oplever med at rekruttere sygeplejersker. Nu skal kommunerne 'øge dimensioneringen', påtage sig en ’øget uddannelsesforpligtelse’ og fremme ’attraktive job/uddannelsesmuligheder’.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nyt erhvervsfremmesystem på sporet

  KKR Hovedstaden godkendte en plan for, hvordan kommunerne inddrages i arbejdet med en national erhvervsfremmestrategi. Ligeledes godkendte KKR en ramme for, hvordan der skal udarbejdes resultatkontrakt med det kommende Erhvervshus i København.

  Læs mere
 • Nyhed

  Trafik, infrastruktur, klima og miljø

  KKR Hovedstaden har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

  KKR Hovedstaden spiller en central rolle i koordinering og sikring af tværkommunale rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel i regionen. På integrationsområdet varetager KKR rollen med at koordinere kommunekvoter på flygtningeområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sundheds- og socialområdet

  KKR Hovedstaden spiller en central rolle i det tværkommunale samarbejde for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flygtninge og integration

  Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et landstal for det forventede antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne. Landstallet omsættes af Styrelsen til fem regionskvoter.

  Læs mere