KKR

Flere nyheder

1-10 af 141 resultater
 • Pressemeddelelse

  Stærkt samarbejde om udrulning af digital infrastruktur i Sjællandsregionen

  De 17 kommuner i Sjællandsregionen og Region Sjælland er enige med Teleindustrien og Dansk Energi om at styrke samarbejdet for at sætte mere fart på udbredelsen af bredbånd og mobilsignaler i hele regionen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nyhedsbrev KKR Syddanmark juni 2019

  KKR Syddanmark afholdt møde den 21. juni 2019. På mødet drøftede KKR Syddanmark status på nyt erhvervsfremmesystem og de regionale erhvervsfremmestrategier, temadrøftelse om handlingsorienterede klimaplaner, fordeling af flygtningetallet 2020 samt fordeling af SOSU-dimensionering 2020-2021.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nyhedsbrev KKR Sjælland april 2019

  På mødet den 24. april 2019 drøftede KKR Sjælland resultatkontrakt for Erhvervshus Sjælland, KKR-bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi, strategi for Greater Copenhagen EU Office samt ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU-dimensionering.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fastsættelse af antal uddannelsespladser på pædagoguddannelsen

  KKR Sjælland drøftede antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i region Sjælland for skoleåret 2019/2020. Baggrunden er, at KKR årligt afgiver indstilling til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Det nye Erhvervshus Sjælland er godt i gang

  Med det nye erhvervsfremmesystem, der trådte i kraft 1. januar 2019, er Erhvervshus Sjælland etableret med hovedsæde i Sorø og filial i Vordingborg.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fælles arbejde om nye vej- og baneprojekter

  Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland har gennem mange år stået sammen om prioritering af infrastrukturprojekter. KKR Sjælland drøftede rammerne for det videre arbejde med at opdatere kommunernes og regionens fælles infrastrukturudspil "Sjælland baner vejen frem"...

  Læs mere
 • Nyhed

  Fælleskommunalt samarbejde om sundhed

  KKR Sjælland besluttede at etablere "Sundhedspolitisk Forum Sjælland". Formålet er i øget grad at koordinere og sikre de fælles kommunale interesser i samarbejdet om sundhedsaftalen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nyt erhvervsfremmesystem

  Den nye lov om erhvervsfremme fører en del ændringer med sig, herunder behov for nye strategier og samarbejder. KKR Syddanmark har derfor drøftet, hvordan KKR stiller sig i dette landskab.

  Læs mere
 • Nyhed

  Pædagogdimensionering 2019

  KKR Syddanmark har besluttet, at øge pædagogdimensionering en smule, for at imødekomme fremtidig efterspørgsel.

  Læs mere
 • Nyhed

  KKR Syddanmarks høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023

  KKR Syddanmark har valgt at sende et høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023. I høringssvaret lægges der vægt på, at Sundhedsaftalen skaber et solidt fundament for det fremtidige tværsektorielle samarbejde i Syddanmark. Samtidig peger KKR Syddanmark på enkelte præciseringer i aftalen.

  Læs mere