Politik Fakta om kommunalbestyrelserne

Inspirationsmateriale til håndtering og forebyggelse af sexisme i kommunalbestyrelser

Sexisme forekommer i dag i kommunalpolitik. Det er derfor vigtigt, at man i kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan man fremadrettet forebygger og håndterer sexisme. KL har udarbejdet dette inspirationsmateriale.

Materialet indeholder en række temaer og spørgsmål, som man som kommunalbestyrelse kan tage afsæt i. Debatten kan med fordel suppleres med debatter i bl.a. fagudvalgene, i byrådets politiske grupper og i kredsen af gruppeformænd.

  • PDF

    Inspirationsmateriale til håndtering og forebyggelse af sexisme i kommunalbestyrelser.pdf

  • PDF

    Rundspørge blandt kommunalpolitikere om seksuelt grænseoverskridende adfærd.pdf

 

×

Log ind