KL's prioriterede EU-sager

Strategi for det digitale indre marked

I maj 2015 fremlagde Kommissionen en strategi for, hvordan EU over de næste par år skal udvikle et fælles digital indre marked. Ifølge Kommissionen er et fælles digitalt indre marked et vigtigt instrument for at fremme vækst og beskæftigelse i EU. Derudover sikrer det mere fair konkurrence og fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og kapital.  

Kommissionens strategi for det digitale indre marked omfatter i alt 16 initiativer og bygger på følgende tre søjler:

  1. Bedre adgang til digitale varer og tjenester i Europa for forbrugere og virksomheder
  2. Bedre betingelser og lige konkurrencevilkår for digitale net samt innovative tjenester
  3. Bedst mulig udnyttelse af den digitale økonomis vækstpotentiale,

KL's interessevaretagelse

KL vil arbejde for, at de nye lovgivningsinitiativer på området tilpasses de danske kommuners daglige arbejde. Det gælder:

  • Lovforslag om en reform af de nuværende regler for telekommunikation (overvåger ift. roaming og bredbånd)
  • Revision af e-databeskyttelsesdirektivet (overvåger cookie-regler)
  • Vedtagelse af prioritetsplan for IKT-standarder og udvidelse af den europæiske interoperabilitets-ramme for offentlige tjenester
  • Initiativer vedr. dataejerskab, frie datastrømme og en europæisk datasky
  • Ny EU-handlingsplan for e-forvaltning, inkl. et initiativ om ’kun-en-gang’ princippet og et sammenkobling af selskabsregistre

De danske kommuner er, sammenlignet med de andre europæiske kommuner, meget langt fremme i forhold til e-government og digitale løsninger. Derfor er det også yderst vigtigt for kommunerne at evt. nye fælles standarder er brugbare i forhold til de allerede udviklede systemer i Danmark. Samtidig har kommunerne en interesse i, at en kommende ny lovgivning ikke bliver en bremseklods for den fremtidige udvikling i forhold til brugen af data.

KL afventer de forskellige initiativer, som blev annonceret i strategien for et digital indre marked. Kommissionen vil præsentere de enkelte lovforslag frem mod udgangen af 2016.

KL vil løbende opdatere nye informationer og annonceringer af relevante initiativer.

 Nyttige links

Kommissionens hjemmeside om det digitale indre marked