EU KL's prioriterede EU-sager

Evaluering af GDPR

Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen (GDPR), som blev vedtaget i 2016 med anvendelse fra 2018, regulerer offentlige myndigheder og private virksomheders behandling af personoplysninger. GDPR-reglerne fylder derfor meget i kommunernes daglige arbejde på alle forvaltningsområder.

GDPR har givet ny opmærksomhed på hvordan, kommunerne passer på borgernes data. Høj databeskyttelse er en forudsætning for, at kommunerne kan levere digital service til borgerne. Men dele af GDPR-regelsættet har vist sig at være meget vanskeligt at forstå, hvilket giver medarbejderne i alle dele af kommunerne udfordringer med at løse deres kerneopgaver, da de frygter at overtræde reglerne, hvilket kan føre til kritik af kommunen eller i yderste konsekvens bøder.

KL’s interessevaretagelse

Kommissionen har gennemført sin første evalueringen af GDPR. Selv om evalueringen har haft et smalt fokus, viser de høringssvar Kommissionen har modtaget, at der er andre områder af forordningen, som volder problemer for medlemsstaterne. I evalueringsrapporten konkluderer Kommissionen, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at drage endelige konklusioner om GDPR-regelsættet, og peger på, at der er behov for at høste lidt flere erfaringer med GDPR i de kommende år. Men i evalueringen fremhæver Kommissionen de problemer, der ind til nu har været med at anvende persondataforordningen, og kommer med en række forslag til, hvordan disse problemer kan blive løst.

I forbindelse med evalueringen har KL svaret på Kommissionens høring. KL gør opmærksom på de udfordringer, kommunerne oplever, og opfordrer Kommissionen til at iværksætte en bredere evaluering af reglerne. Målet er en forenkling af reglerne.

Både på europæisk og nationalt niveau arbejder KL for, at reglerne i GDPR bliver lettere at forstå og administrere efter.

Nyttige links

Link til KL's høringssvar til evalueringen af GDPR

Link til Kommissionens meddelelse om Databeskyttelse i 2020

For mere viden om implementeringen af GDPR ved KL's kontor for Digitalisering og Teknologi