EU KL's prioriterede EU-sager

EU's sociale søjle

Med lanceringen af den europæiske søjle for sociale rettigheder har EU lagt fundamentet for arbejdet med at udvide de sociale EU-rettigheder for unionens borgere.

KL er i gang med at prioritere EU-sagerne for 2022.

Søjlen for sociale rettigheder består grundlæggende af 20 forskellige principper, hvis formål er at skabe sammenhæng mellem den sociale og økonomiske dimension af unionens indre marked.

De 20 principper skal understøtte og sikre udviklingen af et socialt Europa og et velfungerende arbejdsmarked, hvor alle har rimelige arbejdsvilkår, sikret social beskyttelse og inklusion.

EU-Kommissionen har med udgangspunkt i de 20 principper foreslået en handlingsplan for, hvordan man politisk kan understøtte de 20 principper.

Eksempler på principper i den sociale søjle

Princip nummer to – ligestilling mellem kønnene. Ligebehandling af og lige muligheder for kvinder og mænd skal sikres og fremmes på alle områder. EU-kommissionen peger på, at undersøgelser viser, at der på europæisk plan er en gennemsnitlig lønforskel på 14. pct. mellem mænd og kvinder. For at understøtte målsætningen har Kommissionen fremsat et direktivforslag, som skal styrke anvendelsen af princippet om lige løn ved at sikre større gennemsigtighed i lønnen.

Læs Kommissionens direktivforslag om løngennemsigtighed

Princip nummer seks – lønninger. Arbejdstagere har ret til rimelige lønninger, der sikrer en anstændig levestandard. Kommissionens forslag til direktiv om mindstelønninger i EU tager bl.a. afsæt i dette princip.

Direktivet er primært rettet mod de lande, som fastsætter mindstelønnen ved lov. De lande, herunder Danmark, hvor mindstelønnen ikke fastsættes ved lov, er ikke omfattet af netop den del af direktivet, men er dog forpligtet til at overvåge overenskomsternes dækning og tilstrækkelighed og løbende orientere kommissionen.

Læs Kommissionens direktivforslag om mindsteløn

EU’s søjle for sociale rettigheder rammer direkte ned i de kommunale velfærdsopgaver og kommunernes rolle som arbejdsgiver. Derfor er arbejdet med den sociale søjle også højt prioriteret i KL’s arbejde med interessevaretagelse.

På Kommissionens hjemmeside kan du læse mere om handlingsplanen for den sociale søjle.

Direktivet om passende mindsteløn

Kommissionen præsenterede i oktober 2020 et kommende direktiv om passende mindsteløn i EU. Direktivet har til formål at sætte en lovramme, som skal sikre unionens borgere passende lønvilkår. Dette kan bl.a. være gennem krav til lande, hvor mindstelønnen fastsættes ved lov, ligesom medlemslande forligtes til at overvåge overenskomsternes dækning. Direktivforslaget tager højde for, at visse medlemslande ligesom Danmark fastsætter lønnen gennem overenskomster. Alligevel har KL nogle betænkeligheder ved direktivforslaget. Direktivet kan nemlig føre til en glidebane, hvor EU kommer til at lovgive på områder, som traditionelt tilhører arbejdsmarkedets parter. Derudover får EU-domstolen gennem direktivet det sidste ord i spørgsmål om direktivets rækkevidde. Derfor følger KL direktivet tæt og arbejder for at sikre arbejdsmarkedets parters autonomi.

×

Log ind