EU KL's prioriterede EU-sager

EU's dagsorden for bedre regulering

Bedre og mere effektiv EU-regulering blev for alvor sat på dagsorden med Juncker-Kommissionens tiltrædelse i 2014. Kommissionens mål er at gøre lovgivningsprocesserne mere gennemsigtig, effektiv og lettere for borgene både at forstå og deltage i. Derfor er der særlig fokus på nærheds- og proportionalitetsprincippet, som dels skal sikre, at EU kun laver lovgivning på de områder, hvor formålet med loven bedre kan opnås, hvis der er fælles regler på EU-niveau, og dels at lovgivningen ikke bør gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå målet . Den overordnede ambition er at lave bedre lovgivning – ikke ”mere” eller ”mindre” lovgivning.

Den nuværende Kommission, med Ursula von der Leyen i spidsen, har også ambitioner om at forenkle EU lovgivningen således, at EU skaber konkrete resultater og gør livet lettere for borgerne. Kommissionen vil i efteråret 2020 komme med en meddelelse om rammerne for bedre regulering. Her forventes det, at Kommissionen vil udfolde, hvordan den vil understøtte bedre reguleringsdagsorden. Kommissionen vil også bl.a. udfolde ”one-in, one-out”-tilgangen, som skal sikre, at hvis EU vedtager ny lovgivning, som indfører nye byrder, skal dette opvejes med en tilsvarende aflastning.

KL's interessevaretagelse

Bedre regulering er en af KL’s højt prioriterede EU-sager. Kommunerne er den myndighed, der implementerer og udmønter store dele af EU’s politik. Det er dels i kommunernes interesse, at EU afholder sig fra detaillovgivning for at sikre kommunernes råderum, og dels er det vigtigt, at lovgivningen virker efter hensigten uden for store administrative byrder. Derfor er det også afgørende, at kommunerne inddrages i EU’s politikudvikling og lovgivning for at sikre, at EU's politik er effektiv og er tilpasset virkeligheden.

KL arbejder for:

 • Større anerkendelse og mere inddragelse af de lokale myndigheder i EU’s lovgivningsproces, så det sikres, at EU-lovgivningen kan tilpasses den lokale virkelighed uden for store administrative omkostninger
 • Mere åbenhed og gennemskuelighed i lovgivningsprocessen
 • Mere simpel og klar lovgivning, så der er mindre fortolkningsrum for EU-Domstolen
 • Kommissionen bør være mere konkret i forhold til at udarbejde en guideline til vurdering af nærhedsprincippet
 • Rådet og Europa-Parlamentet bør forholde sig til nærheds- og proportionalitetsprincippet
 • Kommissionen bør lave konsekvensanalyser af, hvilken byrder en ny lovgivning påfører den offentlige sektor

Nyttige links

Link til Kommissionens hjemmeside om bedre regulering

Link til "Have your say" - borgernes indgang til at give feedback til Kommissionen

KL's høringssvar

 • PDF

  KL's høringssvar på Europa-Kommissionens meddelelse om bedre regulering

 • PDF

  KL's bemærkninger til Kommissionens meddelelse Bedre regulering for bedre resultater - En EU-dagsorden