EU KL's prioriterede EU-sager

EU's dagsorden for bedre regulering

En stor del af de love og rammer, som landets 98 kommuner arbejder inden for, har udgangspunkt i EU-lovgivning. Derfor skal kommunerne også inddrages i EU’s politikudvikling, så den ikke bliver tung og ude af trit med den kommunale virkelighed.

KL er i gang med at prioritere EU-sagerne for 2022.

Europæisk lovgivning i en kommunal virkelighed

Ifølge KL’s egne undersøgelser, så stammer omkring 40 pct. af de sager, som landets kommunalbestyrelser behandler, fra EU’s forordninger og direktiver.

Lovgivningen fra EU må derfor ikke være tung og en administrativ byrde for kommunerne. Kommissionen har selv igangsat en dagsorden, som netop skal føre til bedre regulering.

Helt konkret har den to overordnede mål om at gøre lovgivningsprocessen mere gennemsigtig og samtidig sikre, at den ikke er administrativt tung.

I KL prioriteres arbejdet med bedre EU-regulering højt, idet det hænger sammen med KL’s arbejde med at sikre kommunernes råderum, samt at lovgivningen virker efter hensigten uden for store administrative byrder for kommunerne.

For KL er det derfor afgørende, at kommunerne inddrages i EU’s lovgivningsproces for at sikre, at den er effektiv og i trit med virkeligheden.

EU’s dagsorden for bedre regulering

EU-kommissionen har siden 2014 haft en ambition om at forenkle EU-lovgivningen med det ønske, at EU skaber konkrete resultater for borgerne. Den nuværende kommissionsformand Ursula von der Leyen har et mantra, der hedder: ”one in/one out”. Idéen er, at hver gang EU vedtager en ny lov, skal de administrative byrder, loven medfører, fjernes ved enten at lette de administrative byrder ved eksisterende love eller helt fjerne en lov. Derudover vil Kommissionen bl.a. skabe mere transparente høringsprocesser forud for nye tiltag og øge kvaliteten af evalueringen af lovgivning.

×

Log ind