KL's prioriterede EU-sager

EU's budget 2021-2027

EU’s budgetter bliver defineret med afsæt i den flerårige finansielle ramme. Den flerårige finansielle ramme bliver defineret for en 7-årig periode (kommende periode er 2021-2027) og sætter niveauet for hvor mange af EU’s midler, der bliver allokeret til de forskellige prioriterede områder, herunder til EU's strukturfonde, landdistriktsfonden samt hav- og fiskerifonden. Disse fonde bidrager til vækst i Danmark og har betydning for den kommunale opgaveløsning. Derfor er EU's kommende budget en topprioritet for KL.

KL's interessevaretagelse

KL følger udviklingen i EU’s strukturfonde med fokus på, at Danmark forsat skal modtage midler efter 2020.

  • PDF

    Høringssvar på forordningsforslag til nye strukturfonde.pdf

  • PDF

    KL's holdningspapir til EU's strukturfonde.pdf