EU KL's prioriterede EU-sager

EU's budget 2021-2027

EU har stor betydning for udviklingen i landets kommuner. I Danmark bruger kommunerne f.eks. 80 pct. af midlerne i EU’s strukturfond til at skabe vækst og beskæftigelse. Derfor følger KL også budgetforhandlingerne tæt for at sikre, at der også i fremtiden er EU-midler til udviklingsprojekter i kommunerne.

KL er i gang med at prioritere EU-sagerne for 2022.

KL holder skarpt øje med EU’s budget

EU’s budget har stor betydning for den lokale udvikling i hele landet. Udover direkte tilskud via strukturfondsmidlerne, så deltager mange kommuner også i andre EU-programmer, som giver penge til blandt andet klimatilpasning og efteruddannelse.

KL har derfor fulgt forhandlingerne om EU’s budget meget tæt i de senere år for at sikre, at der også i fremtiden er EU-penge til projekter til udvikling i kommunerne.

Derfor er det positivt, at der i december 2020 blev indgået en ny budgetaftale for perioden fra 2021 til 2027. Samtidig blev der også aftalt en ramme for genopretningen af EU efter COVID-19-pandemien.

Næste skridt er nu implementeringen af både EU’s budget og genopretningsplanen. Et arbejde, som KL følger nøje og med særligt fokus på blandt andet strukturfondsmidlerne og andre midler, som kan komme kommunerne til gavn. Det gælder også de midler, som Danmark får via genopretningsplanen.

Helt præcist drejer det sig om 11,7 mia. kroner, som blandt andet skal bruges på grøn og digital omstilling.

Fakta om EU’s budget 2021-2027

EU’s budget udgør 1.856,4 mia. euro. En del af budgettet skal finansieres via nye indtægter fra blandt andet en digital afgift og EU's emissionshandelsordning. Cirka 50 pct. af budgettet bruges inden for tre specifikke områder, som omfatter forskning og innovation, klimapolitik og digital omstilling. Da budgettet nu er politisk vedtaget, vil KL i den kommende periode fokusere på implementeringen af budgettet og de enkelte programmer og fonde under budgettet.

Fakta om EU’s genopretningsplan

I kølvandet på COVID-19-pandemien har EU vedtaget genopretningsplanen ”Next generation EU.” Genopretningsplanen er på i alt 750 mia. euro. En del af programmerne i pakken kan være relevant for kommunerne. Det er Finansministeriet, der har ansvaret for at udarbejde en national genopretningsplan, som er en forudsætning for at få del i midlerne.

×

Log ind