EU KL's prioriterede EU-sager

Europæisk e-ID

Med lanceringen af et europæisk e-ID skal borgerne kunne logge på de offentlige hjemmesider i hele EU ved at bruge deres eget digitale ID. Det skal styrke digitaliseringen i hele Europa.

KL er i gang med at prioritere EU-sagerne for 2022.

I Danmark foregår borgernes indgang til kommunen primært via NemID. KL prioriterer derfor denne sag højt, da der er en risiko for, at initiativet kan kollidere med NemID-systemet.

Man har i Danmark allerede investeret mange penge i IT-infrastruktur.

Det er derfor vigtigt, at Kommissionens kommende forslag om en ramme for e-ID er kompatibel med den danske digitale infrastruktur, således at det, der allerede er opbygget, ikke tabes på gulvet, og at de fremtidige potentialer ikke kan realiseres.

I Danmark er man i fuld gang med at opdatere den næste generation af NemID, som kommer til at hedde MitID. For KL er det vigtigt at EU’s krav til e-ID vil være kompatibelt med det nye danske MitID. Det arbejder KL derfor for i EU’s beslutningsproces, og KL følger derfor direktivforslaget tæt.

Fakta om europæisk e-ID

Kommissionen lancerede den 27. maj et direktivforslag om en ramme for et europæisk digitalt e-ID. Initiativet skal fremme anvendelsen af anerkendte digitale identitetskort. Det er Kommissionens mål, at de forskellige medlemslandes e-ID-løsninger skal være kompatible med hinanden, så man som borger kan anvende det samme e-ID i hele EU. Kommissionens vision bygger videre på et tidligere direktiv, der stiller krav til, at europæiske e-ID’er skal kunne bruges på tværs af alle de EU-lande, der har e-ID. Dette betyder for eksempel, at borger med et udenlandsk e-ID kan logge ind på offentlige danske hjemmesider.

×

Log ind