KL's prioriterede EU-sager

Europa 2020-strategien

Europa 2020-strategien er EU’s vækststrategi for perioden 2010-2020. Strategiens formål er at skabe vækst og beskæftigelse gennem omstilling af Europas økonomi. Formålet er at opnå mål inden for følgende fem områder:

  • Beskæftigelse
  • Investeringer i forskning og udvikling
  • Klima
  • Uddannelse
  • Fattigdom

KL følger arbejdet omkring Europa 2020-strategien, fordi kommunerne står for implementeringen af store dele af strategiens målsætninger, bl.a. har kommunerne ansvaret for:

  • Beskæftigelsesindsatsen
  • Den lokale erhvervsservice
  • Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og fattigdom
  • Udøvelsen af EU’s klimamål

Midtvejsevaluering

I maj 2014 igangsatte Kommissionen en offentlig høring om Europa 2020-strategien. Formålet var at få en vurdering af, hvad der kan læres af Europa 2020-strategien indtil nu, og de aspekter, der skal tages højde for, i den videre udvikling af strategien.

KL fremsendte et høringssvar til Kommissionen, som overordnet set støtter strategiens mål om at skabe vækst og beskæftigelse. Men KL påpegede også, at der er behov for, at EU generelt arbejder hen imod de samme overordnede målsætninger, fx at EU’s budget også målrettes Europa 2020-strategiens målsætninger.

KL har også bidraget til den europæiske kommune- og regionsforenings (CEMR) høringssvar til Kommissionen, som slår på de samme synspunkter, som KL’s høringssvar. 

Det Europæiske Semester

Det Europæiske Semester udgør rammen om koordineringen af EU-landenes budgetter og økonomiske politik. Formålet er dels at kontrollere, at medlemsstaternes nationale budget-, vækst-, og beskæftigelsespolitikker bidrager til opfyldelse af EU’s overordnede mål og krav på området, og dels at vejlede landende om de reformer, som EU finder nødvendige.

Som led i det europæiske semester foretager EU-Kommissionen en årlig vækstundersøgelse. Den årlige vækstundersøgelse opstiller en række prioriteter og anbefalinger til EU-landende og unionen som helhed. En central del af den årlige vækstundersøgelse er individuelle landerapporter som opsummerer landenes økonomiske situation set i forhold til de europæiske målsætninger. De seneste landerapporter kom i februar 2017.

KL følger det europæiske semester, idet en del af de reformer og tiltag den danske regering har gennemført på beskæftigelses- og uddannelsesområdet er af betydning for kommunerne, både som arbejdsgiver og som myndighed. 

Nyttige links

Kommissionens hjemmeside om Europa 2020-strategien