EU-Kommissionen præsenterede den 26. februar 2015 sit udspil til EU’s nye energiunion. Tiltaget kommer i forlængelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2015, som understreger, at energiunionen er én af de topprioriterede arbejdsopgaver i EU.

Energiunionens formål

Det overordnede formål med energiunionen er at fastlægge EU’s fremtidige energipolitik. EU har i dag en række energiregler på europæisk niveau, men i praksis findes der 28 nationale lovrammer. Kommissionens ønske er, at skabe en mere sammenhængende energipolitik på EU-niveau, der skal bidrage til at skabe større energisikkerhed, bæredygtighed og konkurrenceevne.

Kommissionens strategi for energiunionen indeholder både en videreførelse af kendte politikker og initiativer samt nye udspil. Strategien baserer sig på fem elementer:

 1. Forsyningssikkerhed
 2. Gennemførelse af det indre energimarked
 3. Øget energieffektivitet
 4. Reduktion af CO2-udledninger
 5. Fremme af forskning, innovation og konkurrence

KL's interessevaretagelse

KL har valgt at prioritere følgende initiativer under Energiunionen:

-         Energieffektivitetsdirektivet

-         Direktivet om bygningernes energimæssige ydeevne

Kommissionen vil i slutningen af 2017 fremlægge en omfattende pakke med henblik på forvaltning af moderniseringen af økonomien ved at prioritere energieffektivitet, vedvarende energi samt skabe retfærdige løsninger for forbrugerne. Det er endvidere Kommissionens hensigt, at pakken skal fremskynde innovation i renere energi således, at EU kan opfylde målene om dekarboniseringen i dets 2030-mål og Paris-aftalen.

KL vil løbende opdatere siden, når der kommer nye informationer vedr. ovenstående initiativer.

 Nyttige links

Kommissionens hjemmeside om Energiunionen

 • PDF

  Consultation document -Consultation on the Review.pdf

 • PDF

  Position paper on the review of the energy efficie.pdf