EU KL's prioriterede EU-sager

Den europæiske grønne pagt

I EU-Kommissionens grønne pagt forventes særligt to af initiativerne i 2022 at få stor betydning for kommunerne. Derfor har KL besluttet, at netop disse to initiativer skal prioriteres højt i arbejdet med interessevaretagelse i det kommende år.

Grøn europæisk pagt med stor betydning for kommunerne

Mindre forurening, klimaneutralitet inden 2050 og bæredygtig brug af ressourcer. Det er blot nogle af målene for den europæiske grønne pagt, som EU-Kommissionen lancerede i slutningen af 2019. Sammen med pagten fulgte også en handlingsplan, og tilsammen udgør de en egentlig køreplan for EU-Kommissionens ambitioner på det grønne område.

Centralt i den grønne pagt står EU’s målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 55 pct. frem mod 2030, og at EU skal være CO2-neutral i 2050. Pagten indeholder derfor både målsætninger om at sikre ren energi, mere grøn offentlig transport og bæredygtige produkter, der kan genbruges.

KL følger arbejdet med den grønne pagt tæt. To af pagtens initiativer i 2022 forventes at få stor betydning for kommunerne, og derfor prioriteres disse særligt højt fra KL’s side.

Revision af direktivet om energieffektivitet (EED)

I 2022 skal EU vedtage en revision af direktivet om energieffektivitet fra 2012. EU-Kommissionen lancerede sit forslag til revisionen i juli 2021 som en del af Fit for 55-pakken, der skal bidrage til at realisere EU’s klimamål frem mod 2030.

Med det reviderede direktiv vil EU-Kommissionen sætte et mål for at reducere EU’s samlede energiforbrug med 39 pct. For at nå dette mål vil EU-kommissionen sætte fokus på bl.a. energi- og varmeforsyningen.

I det nye forslag vil EU-Kommissionen sætte krav til, at 3 pct. af etagearealet af alle offentlige bygninger skal renoveres hvert år. Tidligere har kravet kun omfattet statslige bygninger, og det har ikke haft betydning for kommunerne. Dertil vil der være et krav om at reducere det samlede energiforbrug. Da kommunerne arbejder aktivt for at renovere deres bygninger og nedbringe deres energiforbrug, kommer direktivet til at få stor betydning for kommunernes arbejde.

KL følger derfor behandlingen af direktivet tæt i 2022.

Du kan læse mere om direktivet på EU-Kommissionens hjemmeside

Nye retningslinjer for bygningers energimæssige ydeevne (EPBD)

EU-Kommissionen lancerede i 2021 en revision af direktivet for bygningers energimæssige ydeevne, der indeholder nye retningslinjer. Revisionen indgår i EU’s strategi for en renoveringsbølge i Europa, som skal bidrage til at reducere CO2-udledningen, så EU når CO2-målet frem mod 2030.

Målet med revisionen af direktivet er at forbedre bygningers energieffektivitet ved at sætte gang i en renoveringsbølge i EU-landene. Dertil vil EU-Kommissionen fastsætte tidsgrænser for, hvornår bygninger med de laveste energimærker skal renoveres. Det skal resultere i en deadline, hvor alle bygninger er renoveret til højeste energistandard. Samtidig vil EU-Kommissionen sætte standarder for nye bygninger, ligesom EU-Kommissionen lægger op til, at medlemsstaterne skal udarbejde nationale planer for renovering af bygninger.

Direktivet har allerede i dag en stor betydning for kommunerne, som anslås at råde over knap 31. mio. kvadratmeters bygningsmasse. Dette er særligt gennem kravene til energieffektivitet for bygninger, der anvendes af offentlige myndigheder. Derfor har en revision af direktivet påvirkning på kommunerne fremadrettet.

Derfor følger KL også EU-Kommissionens planer for bygningers energimæssige ydeevne tæt.

Du kan læse mere om direktivet på EU-Kommissionens hjemmeside.

 

 

×

Log ind