EU KL's prioriterede EU-sager

Den europæiske grønne pagt

Den europæiske grønne pagt

Kommissionen lancerede i december 2019 den europæiske grønne pagt med en tilhørende handlingsplan, der udgør køreplanen for Kommissionens ambitioner på det grønne område. Målet med den grønne pagt er bl.a. at mindske forureningen med henblik på at opnå klimaneutralitet i 2050 og fremme en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Den grønne pagt skitserer en række initiativer og lovgivningsmæssige tiltag, der er nødvendige for at sikre en retfærdig og inklusiv grøn omstilling. Den dækker også over nødvendige investeringer og finansiel støtte til mennesker, virksomheder og regioner, der er mest berørt af overgangen til grøn økonomi. Kommissionens arbejdsprogram for 2020 indeholder enkelte lovgivningsinitiativer inden for den grønne pagt, men størstedelen af initiativerne er strategier, handlingsplaner og lignende, der ikke er af bindende karakter.

Den grønne pagt har stor betydning for kommunerne, fordi kommunerne står for at skulle implementere en række af tiltagene som har betydning for miljø og klimaområdet. Den grønne pagt vil være den overordnede ramme på miljø og klimaområdet de næste mange år og er et af Kommissionens højst prioriterede områder.

KL’s interessevaretagelse

KL følger det europæiske arbejde med den grønne pagt tæt. Særligt to områder har stor betydning for kommunerne, hvorfor disse prioriteres som A-sager.

Ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringerne

Kommissionen ville i 2020 have præsenteret en ny strategi for tilpasning til klimaændringerne, men grundet COVID-19 er denne blevet udskudt til starten af 2021. KL afventer således fortsat nyt vedrørende den nye strategi.

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi har allerede været på dagsorden under Juncker-Kommissionen, der fremlagde en stor cirkulær økonomipakke i 2015 og sidenhen har leveret mere end 50 initiativer i denne pakke.

Kommissionen, med Ursula von der Leyen i spidsen, har store ambitioner for den cirkulære økonomi, der nu hører under den grønne pagt. I 2020 har Kommissionen bl.a. vedtaget en ny handlingsplan for cirkulær økonomi, der sætter fokus på at øge bæredygtigheden i produktionen og dermed modernisere økonomien med henblik på at beskytte miljøet. Handlingsplanen indeholder bl.a. initiativer vedrørende genbrug af materialer og dermed at reducere den mængde affald, som produceres i kommunerne.

Nyttige links

Link til Teknik og Miljøs side om Affald og cirkulær økonomi

Link til Kommissionens hjemmeside om den europæiske grønne pagt