EU KL's prioriterede EU-sager

Datapakken

Kommunerne behandler dagligt store mængder data. Derfor kan den europæiske datapakke, som bl.a. vil gøre offentlig data mere tilgængelig, få stor betydning for kommunernes lagring og behandling af data.

KL er i gang med at prioritere EU-sagerne for 2022.

KL følger den europæiske datadagsorden tæt, da lovgivning på digitaliseringsområdet kan få stor betydning for kommunerne, der dagligt arbejder med store mængder af data.

Derfor er lovgivningen om en europæisk dataretsakt én af KL’s højst prioriterede sager i 2021, fordi den vil påvirke den offentlige dagsorden for digitalisering.

Dataretsakt

Kommissionen forventes i anden halvdel af 2021 at fremsætte et forslag til lovgivning om en dataretsakt, der skal fastlægge vilkår for dataudveksling mellem borgere, virksomheder og myndigheder.

Visionen er, at ved at dele data mellem det offentlige og private, kan man i højere grad udvikle løsninger til gavn for borgeren i form af elektroniske servicefunktioner i den offentlige sektor. Derudover kan private virksomheder produktudvikle fx inden for grøn omstilling, energi og sundhed. Det vil både skabe arbejdspladser og vækst.

Den europæiske datastrategi

Den digitale omstilling er et af de emner, der fylder mest på den europæiske dagsorden. I 2021 sætter Kommissionen særligt fokus på spørgsmålet om data med udgangspunkt i Den europæiske datastrategi, som blev lanceret i 2020. Strategien tegner de store linjer for den europæiske datapolitik, hvor der er fokus på lagring og anvendelse af data. Europæiske data lagres med udgangspunkt i EU-lovgivning og etiske retningslinjer. Dette er baggrunden for Kommissionens vision for brugen af data i EU. I datastrategien fremhæver Kommissionen, at europæiske værdier og grundlæggende rettigheder skal være i centrum. Strategien lægger op til, at data i højere grad skal genanvendes på tværs af sektorer. Det betyder, at både den offentlige og den private sektor skal gøre deres data mere tilgængelige således, at virksomhederne har bedre adgang til offentlige data og omvendt. Udfordringen i denne vision bliver at sikre, at visionerne i den nye strategi spiller sammen med GDPR-reglerne.

×

Log ind