KL's prioriterede EU-sager

Cirkulær økonomi og affaldsdirektiverne

EU-Kommissionen fremlagde den 2. december 2015 et forslag til pakke om cirkulær økonomi og herunder forslag til revision af EU’s nuværende affaldslovgivning. Affaldshåndteringen er en central kerneopgave for de danske kommuner, derfor følger KL EU's lovgivning på området tæt.

KL finder pakken positiv, da den sætter langsigtede mål for udviklingen af affaldssektoren. Det er vigtigt for at både kommuner og medlemslande ved, hvad de skal planlægge og sigte efter.

I forhold til mange andre EU-medlemslande, specielt de nyere medlemslande, er de danske kommuner allerede langt fremme i affaldshåndteringen, og de vil kunne fremstå som et godt eksempel for andre i Europa og vise vejen, hvor det er muligt.

KL følger pakken om cirkulær økonomi og arbejder konkret for:

 • At de foreslåede mål for genanvendelse fastholdes.
 • En fælles EU-definition på ”kommunalt affald”, der forenkler og forbedrer sammenligningsgrundlaget i EU.
 • At den foreslåede definitions 'mængde ‘-kriterium fjernes.
 • At definitioner og målemetoder tager højde for forskellige affaldsfraktioners kvalitetsmæssige miljø- og markedsværdi.
 • At lokal metodefrihed bibeholdes, da det er afgørende for at nå højere indsamlingsmål.
 • At støtte ikke-bindende initiativer, der kan understøtte kommunernes tiltag i forbindelse med cirkulær økonomi.

 Nyttige links

Kommissionens hjemmeside om cirkulær økonomi

 • PDF

  Forslag til ændringsforslag til ENVIs rapport om affaldsdirektiverne.pdf

 • PDF

  KLs holdningspapir om cirkulær økonomipakken.pdf

 • PDF

  KLs høringssvar om Kommissionens pakke om cirkulær økonomi af 2. december 2015.pdf