Politik EU

KL's prioriterede EU-sager

KL prioriterer hvert år en række EU-sager, der er relevante for kommunerne. På disse sider kan du læse mere om, hvilke EU-sager KL prioriterer i år.

KL er i gang med at prioritere EU-sagerne for 2022.

KL's prioriterede EU-sager

Hvert år udarbejder EU-kommissionen et arbejdsprogram for det kommende år. I 2021 går Kommissionens arbejdsprogram fra strategi til handling, og har særligt fokus på den grønne og digitale omstilling samt den sociale søjle. KL’s Bestyrelse har nu godkendt KL’s prioriterede EU-sager for 2021, og de danner rammen for det arbejde, som KL udfører på europæisk plan.

Sagerne prioriteres i A-, B-, og C-sager.

A-sagerne: De højt prioriterede sager

I 2021 har KL’s bestyrelse godkendt seks A-sager. Disse er sager, som har stor økonomisk og administrativ betydning for kommunerne, og de prioriteres derfor højt. Interessevaretagelsen er målrettet EU’s institutioner, primært Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet. KL er desuden repræsenteret i det Europæiske Regionsudvalg sammen med kommunale og regionale repræsentanter fra de andre EU-medlemslande, hvor disse sager også følges tæt.

A-sagerne for 2021 er:

  • Implementering af EU’s budget for 2021-27 herunder EU’s fonde og programmer
  • Passende mindsteløn for arbejdstagere samt den europæiske søjle for sociale rettigheder
  • Den europæiske grønne pagt
  • Datapakken
  • Et europæisk e-ID
  • Dagsorden for bedre regulering

B- og C-sager: KL’s andre EU-sager

KL prioriterer også at arbejde med en række andre sager, der prioriteres som B- og C-sager. B-sagerne følger KL tæt og har et målrettet fokus på. Disse sager behandles primært i det Europæiske Regionsudvalg, og KL’s indsats kan øges eller aftages i takt med, at lovgivningsprocessen skrider frem. C-sagerne er typisk ikke så langt i processen eller har mindre betydning for kommunerne. KL overvåger sagernes udvikling for at se, om der er behov for at øge indsatsen i takt med, at lovgivningsprocessen skrider frem.

Du kan læse mere om KL’s prioriterede sager for 2021 i oversigten her.

  • PDF

    Oversigt over KL's prioriterede EU-sager 2021.pdf

×

Log ind