EU

KL's prioriterede EU-sager

KL prioriterer hvert år en række EU-sager, der er relevante for kommunerne. På disse sider kan du læse mere om, hvilke EU-sager KL prioriterer i år.

KL's prioriterede EU-sager

Hvert år udarbejder EU-kommissionen et arbejdsprogram for det kommende år. I 2020 lægger Kommissionen særligt vægt på målsætninger vedrørende den grønne omstilling og digitalisering. Det er med udgangspunkt i dette arbejdsprogram, at KL’s Internationale udvalg hvert år prioriterer de sager, som er mest relevante for kommunerne. Disse sager danner rammen for det arbejde, som KL udfører på europæisk plan.

A-sagerne: De højest prioriterede sager

I 2020 har KL’s Internationale udvalg godkendt fem sager A-sager. Disse er sager, som har stor betydning for kommunerne, og prioriteres derfor højt. Interessevaretagelsen er målrettet en række europæiske fora, herunder hos EU’s institutioner. KL er desuden repræsenteret i det Europæiske Regionsudvalg sammen med kommunale og regionale repræsentanter fra de andre EU-medlemslande.

A-sagerne for 2020 er:

 • EU’s kommende budget for 2021-2027
 • EU’s dagsorden for bedre regulering
 • Den europæiske grønne pagt
 • Mindsteløn for arbejdstagere
 • Evaluering af persondataforordningen (GDPR)

Du kan læse mere om KL’s arbejde med A-sagerne øverst på siden.

B-sagerne: KL’s andre EU-sager

Udover A-sagerne arbejder KL også på en række andre sager i EU. Disse er prioriteret som B-sager.

B-sagerne for 2020 er:

 • Den europæiske grønne pagt
 • Den europæiske strategi for digitalisering
 • Høringer om implementeringen af den sociale søjle
 • Revision af rammen for økonomisk styring
 • Ny dagsorden for færdigheder i Europa
 • Indførelsen af et europæisk uddannelsesområde
 • Håndteringen af konsekvenserne ved den demografiske udvikling
 • Udformningen af konferencen om Europas fremtid
 • Den europæiske strategi for ligestilling og løngennemsigtighedstiltag