Politik EU

KL's prioriterede EU-sager

KL prioriterer hvert år en række EU-sager, der er relevante for kommunerne. På disse sider kan du læse mere om, hvilke EU-sager KL prioriterer i år.

KL's prioriterede EU-sager

Hvert år udarbejder EU-kommissionen et arbejdsprogram for det kommende år. I 2022 vil Kommissionen under overskriften "Sammen om at styrke Europa" igangsætte initiativer med fokus på det sociale område samt den grønne- og den digitale omstilling. KL’s Bestyrelse har nu godkendt KL’s prioriterede EU-sager for 2022, og de danner rammen for det arbejde, som KL udfører på europæisk plan.

Sagerne prioriteres i A-, B-, og C-sager.

A-sagerne: De højt prioriterede sager

I 2022 har KL’s bestyrelse godkendt syv A-sager, som alle hører ind under tre af EU's politiske fokusområder: Den grønne pagt, digitalisering og den sociale søjle. Disse er sager, som har stor økonomisk og administrativ betydning for kommunerne, og de prioriteres derfor højt. Interessevaretagelsen er målrettet EU’s institutioner, primært Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet. KL er desuden repræsenteret i det Europæiske Regionsudvalg sammen med kommunale og regionale repræsentanter fra de andre EU-medlemslande, hvor disse sager også følges tæt.

A-sagerne for 2022 er:

  • Direktivet om energieffektivitet (EED)
  • Bygningers energimæssige ydeevne
  • Dataretsakt
  • Et europæisk e-ID
  • Forordning om kunstig intelligens (AI)
  • Passende mindsteløn for arbejdstagere samt den europæiske søjle for sociale rettigheder
  • Direktiv om løngennemsigtighed

B- og C-sager: KL’s andre EU-sager

KL prioriterer også at arbejde med en række andre sager, der prioriteres som B- og C-sager. B-sagerne følger KL tæt og har et målrettet fokus på. Disse sager behandles primært i det Europæiske Regionsudvalg, og KL’s indsats kan øges eller aftages i takt med, at lovgivningsprocessen skrider frem. C-sagerne er typisk ikke så langt i processen eller har mindre betydning for kommunerne. KL overvåger sagernes udvikling for at se, om der er behov for at øge indsatsen i takt med, at lovgivningsprocessen skrider frem.

Du kan læse mere om KL’s prioriterede sager for 2022 i oversigten her.

  • PDF

    Oversigt over KL's prioriterede EU-sager 2022.pdf

×

Log ind