Politik EU

KL's prioriterede EU-sager

KL prioriterer hvert år en række EU-sager, der er relevante for kommunerne. På disse sider kan du læse mere om, hvilke EU-sager KL prioriterer i år.

KL's prioriterede EU-sager

Hvert år udarbejder EU-kommissionen et arbejdsprogram for det kommende år. I 2020 lægger Kommissionen særligt vægt på målsætninger vedrørende den grønne og digitale omstilling. Det er med udgangspunkt i arbejdsprogrammet, at KL’s Internationale udvalg hvert år prioriterer de sager, som er mest relevante for kommunerne, hvilket herefter godkendes af KL’s bestyrelse. Disse sager danner rammen for det arbejde, som KL udfører på europæisk plan.

Sagerne prioriteres i A-, B-, og C-sager.

A-sagerne: De højt prioriterede sager

I 2020 har KL’s bestyrelse godkendt fem A-sager. Disse er sager, som har stor økonomisk og administrativ betydning for kommunerne, og de prioriteres derfor højt. Interessevaretagelsen er målrettet EU’s institutioner, primært Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet. KL er desuden repræsenteret i det Europæiske Regionsudvalg sammen med kommunale og regionale repræsentanter fra de andre EU-medlemslande, hvor disse sager også følges tæt.

A-sagerne for 2020 er:

  • EU’s kommende budget for 2021-2027
  • EU’s dagsorden for bedre regulering
  • Den europæiske grønne pagt
  • Mindsteløn for arbejdstagere
  • Evaluering af persondataforordningen (GDPR)

B- og C-sager: KL’s andre EU-sager

KL prioriterer også at arbejde med en række andre sager, der prioriteres som B- og C-sager. B-sagerne følger KL tæt og har et målrettet fokus på. Disse sager behandles primært i det Europæiske Regionsudvalg, og KL’s indsat kan øges eller aftages i takt med, at lovgivningsprocessen skrider frem. C-sagerne er typisk ikke så langt i processen eller har mindre betydning for kommunerne. KL overvåger sagernes udvikling for at se, om der er behov for at øge indsatsen i takt med, at lovgivningsprocessen skrider frem.

Du kan læse mere om KL’s prioriterede sager for 2020 i oversigten her.

  • PDF

    Oversigt over KLs prioriterede EU-sager 2020.pdf