KL i Det Europæiske Regionsudvalg

KL's repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg

KL har seks medlemmer i Regionsudvalget og seks suppleanter. Her kan du se en oversigt over medlemmerne, samt hvilke af Regionsudvalgets underudvalg de er medlemmer af.

KL's medlemmer og suppleanter i Regionsudvalget 

Medlemmerne består af:

Erik Flyvholm, formand for den danske delegation og medlem af COTER og NAT 

Kirstine Bille, medlem af NAT og ENVE

Per Bødker Andersen, medlem af præsidiet og medlem af CIVEX og ECON

Jens Christian Gjesing, medlem af CIVEX og SEDEC

Jens Ive, medlem af ENVE og SEDEC

Per Nørhave, medlem af COTER og ECON

Suppleanterne består af:

Anders Rosenstand Laugesen, suppleant for Erik Flyvholm

Kirsten Jensen, suppleant for Kirstine Bille

Eva Borchorst Mejnertz, suppleant for Per Bødker Andersen

Steen Bording Andersen, suppleant for Jens Christian Gjesing

Karsten Søndergaard, suppleant for Jens Ive

Søren Windell, suppleant for Per Nørhave