EU KL i andre europæiske fora

CLRAE - Kongressen for lokale og regionale myndigheder

De danske kommuner og regioner er repræsenteret i Kongressen for lokale og regionale myndigheder (Congress of Local and Regional Authorities in Europe – forkortet CLRAE). Kongressen repræsenterer lokale og regionale myndigheder og arbejder for at styrke demokratiet på lokalt niveau i Europarådets 47 medlemsstater.   

CLRAE's funktion  

CLRAE fungerer som rådgiver for Europarådets besluttende organ, Ministerkomitéen, og Den Parlamentariske Forsamling i alle spørgsmål, der vedrører det lokale og regionale demokrati i medlemslandene.  

Det Europæiske Charter for Lokalt Selvstyre fra 1985 er et af Kongressens vigtigste resultater. Chartret opstiller principper, der skal respekteres i ethvert demokratisk system med hensyn til kommuners og regioners selvstyre. 

CLRAE's arbejde 

CLRAE består af 318 folkevalgte politikere fra kommuner og regioner i alle Europarådets medlemslande. Kommunerne er repræsenteret i lokalkammeret, og regionerne sidder i regionalkammeret.  Udover de to kamre består CLRAE også af tre faste underudvalg:    

  • Monitoring Committee
  • Governance Committee
  • Current Affairs Committee  

Udvalgene forbereder arbejde forud for de to årlige plenarforsamlinger.  

KL's medlemmer 

Danmark har fem medlemmer og fem suppleanter i Kommunalkongressen udpeget af KL (tre medlemmer) og Danske Regioner (to medlemmer).

CLRAE udvalget for perioden 2022-2026: 

Medlemmer:

  • Erik Flyvholm, Lemvig (V), medlem af Current Affairs Committee
  • Kirstine Bille, Syddjurs (F), medlem af Monitoring Committee

Suppleanter:

  • Line Krogh Lay, Stevns (B), suppleant for Erik Flyvholm
  • Anne Madsen, Sorø (A), suppleant for Kirstine Bille 

 Nyttige links    

CLRAE's hjemmeside 

Europarådets hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • PDF

    Det Europæiske Charter for lokalt selvstyre.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind