KL i andre europæiske fora

CEMR - Den europæiske kommune- og regionsforening

KL er medlem af den europæiske kommuneforening CEMR (Council of European Municipalities and Regions). CEMR er en paraplyorganisation for kommune- og regionsforeninger i Europa. 

CEMR har medlemmer fra europæiske byer, kommuner og regioner i 35 lande og repræsenterer omkring 100.000 lokale og regionale organer.

Derudover udgør CEMR den europæiske sektion af den internationale verdensorganisation for kommuner og byer, UCLG (United Cities and Local Governments) og varetager desuden koordinationsopgaver over for Europarådet.  

CEMR's arbejde 

CEMR arbejder for at fremme et stadigt tættere samarbejde i Europa baseret på lokalt og regionalt selvstyre og demokrati. Målet er at påvirke de europæiske politikker ved at øve indflydelse på andre europæiske institutioner og organer.

Policy Committee, der er det styrende organ i CEMR, mødes to gange årligt og fastlægger de overordnede retningslinjer for CEMR's arbejde.

Derudover er der en lang række arbejdsgrupper, herunder for miljø, energi, transport, samhørighed, arbejdsmarkeds- og socialpolitik og venskabsbysamarbejde.

KL's repræsentation i CEMR

KL benytter sig af CEMR til at varetage kommunale interesser over for Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet i konkrete sager, f.eks. i forhold til direktiver om offentligt indkøb, affaldshåndtering, venskabsbysamarbejde mv. 

KL er repræsenteret i CEMR's Policy Committee af :

  • Kirstine Bille (F), 1. viceborgmester i Syddjurs Kommune
  • Henrik Brade Johansen (B), byrådsmedlem i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Per Nørhave (O), byrådsmedlem i Ringsted Kommune
  • Jens Christian Gjesing (A), 2. viceborgmester i Haderslev Kommune

Nyttige links 

CEMR's hjemmeside