EU KL i andre europæiske fora

CEMR - Den europæiske kommune- og regionsforening

KL er medlem af den europæiske kommuneforening CEMR (Council of European Municipalities and Regions). CEMR er en paraplyorganisation for kommune- og regionsforeninger i Europa. 

CEMR har medlemmer fra europæiske byer, kommuner og regioner i 35 lande og repræsenterer omkring 100.000 lokale og regionale organer.

Derudover udgør CEMR den europæiske sektion af den internationale verdensorganisation for kommuner og byer, UCLG (United Cities and Local Governments) og varetager desuden koordinationsopgaver over for Europarådet.  

CEMR's arbejde 

CEMR arbejder for at fremme et stadigt tættere samarbejde i Europa baseret på lokalt og regionalt selvstyre og demokrati. Målet er at påvirke de europæiske politikker ved at øve indflydelse på andre europæiske institutioner og organer.

Policy Committee, der er det styrende organ i CEMR, mødes to gange årligt og fastlægger de overordnede retningslinjer for CEMR's arbejde.

Derudover er der en lang række arbejdsgrupper, herunder for miljø, energi, transport, samhørighed, arbejdsmarkeds- og socialpolitik og venskabsbysamarbejde.

KL's arbejde i CEMR

KL benytter sig af CEMR til at varetage kommunale interesser over for Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet i konkrete sager, f.eks. i forhold til direktiver om offentligt indkøb, affaldshåndtering, venskabsbysamarbejde mv. 

KL har to medlemmer og to suppleanter i CEMR's Policy Committee.

CEMR udvalget for perioden 2022-2026:

Medlemmer:

  • Kirstine Bille, Syddjurs (F), medlem af Policy Committee
  • Jens Ive, Rudersdal (V), medlem af Policy Committee

Suppleanter:

  • Kasper Glyngø, Hedensted (A), suppleant for Kirstine Bille 
  • Kirsten Jensen, Hillerød (A), suppleant for Jens Ive

Nyttige links 

CEMR's hjemmeside

 

×

Log ind