EU

Flere nyheder

31-40 af 50 resultater
 • Nyhed

  Junckers sidste status på Unionen

  Flere emner med kommunal relevans var på Kommissionsformanden Jean-Claude Junckers dagsorden, da han onsdag d. 12. september holdt sin sidste 'State of The Union' for EU-Parlamentet i Strasbourg.

  Læs mere
 • Nyhed

  EU's budget 2021-2027

  Læs mere
 • Nyhed

  EU's dagsorden for bedre regulering

  Læs mere
 • Nyhed

  Sunde kostvaner: KL arbejder for at forebygge sygdom igennem bedre kostvaner

  Sunde kostvaner kan være med til at forebygge sygdom. Det er udgangspunktet for, hvordan lokale og regionale myndigheder kan skabe incitamenter til at skabe sunde og bæredygtige kostvaner i Det Europæiske Regionsudvalg.

  Læs mere
 • Nyhed

  EU har vedtaget nye regler om cirkulær økonomi og målsætninger på affaldsområdet

  Rådet godkendte sidst i maj de affaldsdirektiver, der vil sætte rammerne for kommunernes fremtidige affaldshåndtering. KL glæder sig over, at direktiverne indeholder én fælles EU-definition på "kommunalt affald".

  Læs mere
 • Nyhed

  KL kæmper for strukturfondsmidler på møde med EU-budgetkommissær

  KL-udvalgsformand Erik Flyvholm mødtes i dag med EU's budgetkommissær Günther Oettinger. Her argumenterede KL for, hvorfor EU ikke bør skære i midlerne til strukturfondene, som EU-Kommissionens budgetudspil lægger op til.

  Læs mere
 • Nyhed

  EU-Kommissionens arbejdsprogram: KL prioriterer EU´s budget, grøn omstilling i forhold til den cirkulære økonomi og arbejdsmarkedspolitik

  KL´s bestyrelse har d. 26. april vedtaget KL´s prioriterede EU-sager for 2018.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL arbejder for den danske arbejdsmarkedsmodel

  Flere elementer i Kommissionens nye forslag til et arbejdsvilkårsdirektiv går imod den danske arbejdsmarkedsmodel. KL arbejder for at sikre, at direktivforslaget tager højde for den danske tradition for regulering af arbejdsmarkedet.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL's aktive indsats på energiområdet giver pote

  EU-Parlamentet har onsdag den 17. januar sagt ja til nye målsætninger der skal øge energieffektiviteten. KL har aktivt arbejdet for at sikre danske kommuner hensigtsmæssige rammer.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL's Høringssvar vedr. Artikel 29-gruppens Guidelines om automatiske individuelle afgørelser

  KL har afgivet høringssvar til Artikel 29-gruppens Guidelines om "Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679".

  Læs mere