EU

Flere nyheder

21-30 af 52 resultater
 • Nyhed

  Europæisk fokus på bedre regulering

  Den afgående Juncker-Kommission har siden 2015 arbejdet for at sikre effektiv EU-lovgivning af høj kvalitet gennem en åben og gennemsigtig politisk beslutningsproces.

  Læs mere
 • Administrativ information

  Aktiv og sund aldring er en fælles udfordring for EU's kommuner

  Det Europæiske Regionsudvalg sætter fokus på, hvordan en aktiv og sund alderdom sikres, og hvilken rolle de lokale og regionale myndigheder kan spille i dette arbejde.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL lykønsker nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet 2019-2024

  KL har udarbejdet en pjece med fortællinger om KL's arbejde i EU. Fortællingerne er personlige beretninger fra medlemmerne af KL's internationale udvalg om deres motivation for at arbejde med EU og i Det Europæiske Regionsudvalg. God læselyst. Trykte eksemplarer af pjecen kan fås ved henvendelse på følgende mail libn@kl.dk

  Læs mere
 • Nyhed

  Topmøde om Europas fremtid

  EU's stats- og regeringschefer giver i en ny erklæring håndslag på, at de vil forsvare et forenet Europa, hvor der arbejdes for fælles løsninger, og hvor værdier som frihed og demokrati fortsat er i centrum.

  Læs mere
 • Nyhed

  Det Europæiske Regionsudvalg lancerer initiativet "Byer og regioner for integration"

  På plenarforsamling den 10.-11. april 2019 igangsatte Det Europæiske Regionsudvalg i samarbejde med EU-Kommissionen og en række andre europæiske organisationer en ny, fælles indsats for at forbedre integrationen af migranter på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

  Læs mere
 • Nyhed

  EU reducerer engangsplast og generelt plastaffald i havene

  Sidste uge blev EU's direktivet om reduktion af plastaffald i havene og forbud mod flere en-gangsplastprodukter endeligt vedtaget med et næsten enstemmigt flertal i Europa-Parlament.

  Læs mere
 • Nyhed

  Borgmestre i Europa udsættes for vold og trusler

  Kongressen for Lokale og Regionale myndigheder i Europarådet afholdt den 2. til 4. april 2019 plenarforsamling. Temaet var "Borgmestre, der beskytter demokratiet". Den stigende tendens om trusler og vold mod kommunalpolitikere var et af de emner, der blev drøftet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Større fokus på naturvidenskabelige og teknologiske fag i skolerne

  Det Europæiske Regionsudvalgs udvalg for uddannelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, SEDEC, sætter fokus på styrkelsen af STEM-uddannelser (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik) i EU.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL: Det lokale råderum i beredskabspolitikken skal beskyttes

  EU skal ikke tildeles yderligere kompetencer til at fastsætte lovgivning på beredskabsområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Digitalisering i de maritime industrier skaber jobs

  De maritime industrier kan drage nytte af de muligheder, som den teknologiske revolution medfører. Dette bidrager til vækst og beskæftigelse i mange kommuner.

  Læs mere