EU

Flere nyheder

11-20 af 50 resultater
 • Nyhed

  Borgmestre i Europa udsættes for vold og trusler

  Kongressen for Lokale og Regionale myndigheder i Europarådet afholdt den 2. til 4. april 2019 plenarforsamling. Temaet var "Borgmestre, der beskytter demokratiet". Den stigende tendens om trusler og vold mod kommunalpolitikere var et af de emner, der blev drøftet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Større fokus på naturvidenskabelige og teknologiske fag i skolerne

  Det Europæiske Regionsudvalgs udvalg for uddannelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, SEDEC, sætter fokus på styrkelsen af STEM-uddannelser (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik) i EU.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL: Det lokale råderum i beredskabspolitikken skal beskyttes

  EU skal ikke tildeles yderligere kompetencer til at fastsætte lovgivning på beredskabsområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Digitalisering i de maritime industrier skaber jobs

  De maritime industrier kan drage nytte af de muligheder, som den teknologiske revolution medfører. Dette bidrager til vækst og beskæftigelse i mange kommuner.

  Læs mere
 • Nyhed

  På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030

  EU-Kommissionen præsenterede for nylig et oplæg til et mere bæredygtigt Europa i 2030. Med oplægget ønsker Kommissionen at igangsætte en fremadskuende debat om, hvordan EU kan leve op til sine internationale forpligtelser og bidrage til at løse globale miljø- og klimaudfordringer.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL: Positivt at Europa-Parlamentet bekræfter sin støtte til strukturfondene

  EU-Parlamentet har behandlet de fremtidige regler for strukturfondene i perioden 2021-2027 og tilkendegiver klart, at det er vigtigt at sikre sam-hørighed på tværs af hele EU, og at alle dele af EU fortsat skal være omfattet af EU's strukturfonde. Det støtter KL.

  Læs mere
 • Nyhed

  Invitation til Verdensmålskonference: Lokal samskabelse af globale løsninger

  KL inviterer i samarbejde med RUC, Resonans og Samskabelsesbevægelsen til en åben konference om, hvordan vi gennem lokal samskabelse kan bidrage til løsningen af globale problemer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Det lokale råderum skal sikres – også i trafiksikkerheden

  Kommissionen ønsker med sit seneste lovforslag at opnå større indflydelse på trafiksikkerheden på det danske vejnet, herunder ca. 500 km kommunalvej. Trafiksikkerhed er vigtig, men det kommunale råderum bør respekteres.

  Læs mere
 • Nyhed

  Bedre kontrol med brug af renset spildevand

  KL er positiv over Kommissionens nye forslag om mindstekrav for genbrug af renset spildevand til markvanding, men ønsker at sikre en god kontrol med brugen af spildevandet.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL: Danske fiskere skal have adgang til britisk farvand efter Brexit

  Når Storbritannien træder ud af EU den 29. marts 2019, er der behov for en holdbar aftale, som bl.a. skal sørge for fortsatte muligheder for dansk fiskeri i britisk farvand, lyder det fra KL.

  Læs mere