EU

Flere nyheder

1-10 af 52 resultater
 • Nyhed

  Topmøde om Europas fremtid

  EU's stats- og regeringschefer giver i en ny erklæring håndslag på, at de vil forsvare et forenet Europa, hvor der arbejdes for fælles løsninger, og hvor værdier som frihed og demokrati fortsat er i centrum.

  Læs mere
 • Nyhed

  Det Europæiske Regionsudvalg lancerer initiativet "Byer og regioner for integration"

  På plenarforsamling den 10.-11. april 2019 igangsatte Det Europæiske Regionsudvalg i samarbejde med EU-Kommissionen og en række andre europæiske organisationer en ny, fælles indsats for at forbedre integrationen af migranter på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

  Læs mere
 • Nyhed

  EU reducerer engangsplast og generelt plastaffald i havene

  Sidste uge blev EU's direktivet om reduktion af plastaffald i havene og forbud mod flere en-gangsplastprodukter endeligt vedtaget med et næsten enstemmigt flertal i Europa-Parlament.

  Læs mere
 • Nyhed

  Borgmestre i Europa udsættes for vold og trusler

  Kongressen for Lokale og Regionale myndigheder i Europarådet afholdt den 2. til 4. april 2019 plenarforsamling. Temaet var "Borgmestre, der beskytter demokratiet". Den stigende tendens om trusler og vold mod kommunalpolitikere var et af de emner, der blev drøftet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Større fokus på naturvidenskabelige og teknologiske fag i skolerne

  Det Europæiske Regionsudvalgs udvalg for uddannelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, SEDEC, sætter fokus på styrkelsen af STEM-uddannelser (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik) i EU.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL: Det lokale råderum i beredskabspolitikken skal beskyttes

  EU skal ikke tildeles yderligere kompetencer til at fastsætte lovgivning på beredskabsområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Digitalisering i de maritime industrier skaber jobs

  De maritime industrier kan drage nytte af de muligheder, som den teknologiske revolution medfører. Dette bidrager til vækst og beskæftigelse i mange kommuner.

  Læs mere
 • Nyhed

  På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030

  EU-Kommissionen præsenterede for nylig et oplæg til et mere bæredygtigt Europa i 2030. Med oplægget ønsker Kommissionen at igangsætte en frem-adskuende debat om, hvordan EU kan leve op til sine internationale forpligtel-ser og bidrage til at løse globale miljø- og klimaudfordringer.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL: Positivt at Europa-Parlamentet bekræfter sin støtte til strukturfondene

  EU-Parlamentet har behandlet de fremtidige regler for strukturfondene i perioden 2021-2027 og tilkendegiver klart, at det er vigtigt at sikre sam-hørighed på tværs af hele EU, og at alle dele af EU fortsat skal være omfattet af EU's strukturfonde. Det støtter KL.

  Læs mere
 • Nyhed

  Invitation til Verdensmålskonference: Lokal samskabelse af globale løsninger

  KL inviterer i samarbejde med RUC, Resonans og Samskabelsesbevægelsen til en åben konference om, hvordan vi gennem lokal samskabelse kan bidrage til løsningen af globale problemer.

  Læs mere