EU

Flere nyheder

1-10 af 56 resultater
 • Nyhed

  KL: GDPR spænder ben for velfærden

  Hver eneste dag slås landets kommuner nærmest helt bogstaveligt med implementeringen af den nye databeskyttelsesforordning, i daglig tale blot kaldet GDPR. KL har samlet et udsnit af eksempler på, hvordan GDPR spænder ben for kommunernes arbejde

  Læs mere
 • Nyhed

  CEMR inviterer til sin kongres i Innsbruck 2020

  Den Europæiske Kommuneforening CEMR afholder hvert tredje år en kongres for kommuner og regioner i Europa. Temaet for kongressen i år er: ”Local Action. Global Shift. Living the Sustainable Development Goals”.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fond for retfærdig omstilling i EU: de danske kommuner efterlyser flere initiativer for de lande i EU, som har igangsat transitionen mod CO2-neutralitet

  Kommissionen vil sikre finansiering af en grøn og retfærdig omstilling i EU gennem ny fond. KL er positiv over for, at alle lande i EU er omfattet af fon-den, men det er vigtigt, at de lande, som allerede har investeret kraftigt i ener-giomstillingen, ikke glemmes.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL har fremsendt høringssvar til Kommissionens meddelelse om Den europæiske grønne pagt

  EU-Kommissionen har fremlagt en grøn pagt med 47 klimatiltag. Den grønne pagt er vigtig for kommunerne, fordi disse tiltag berører kommunernes daglige arbejde i at nedbringe CO2-udledningen, sikre borgernes sundhed og trivsel samt at understøtte den lokale vækst og beskæftigelse. Derfor har KL sendt et høringssvar.

  Læs mere
 • Nyhed

  Debatindlæg fra formanden for KL’s internationale udvalg sætter fokus på strukturfondenes betydning for de danske kommuner

  Formand for KL’s Internationale udvalg Erik Flyvholm har skrevet et debatindlæg i Altinget om bibeholdelse af EU's strukturfondsmidler.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  KL: Regeringen skal kæmpe for at beholde EU’s strukturfondsmidler

  DEBAT: Andelen af strukturfondsmidler fra EU til Danmark er i fare, og det kan skade arbejdstagerne og danske virksomheders omsætning. Derfor bør regeringen kæmpe for, at vi beholder midlerne, skriver Erik Flyvholm, formand for KL’s Internationale Udvalg.

  Læs mere
 • Nyhed

  Regionsudvalget debatterer mindsteløn med ny EU-kommissær for jobs og sociale rettigheder

  Under Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling udtalte Nicolas Schmit, nyudnævnt EU-kommissær for jobs og sociale rettigheder, at han er opmærksom på den danske model og på ikke at ødelægge noget, der allerede fungerer, som følge af Kommissionens planer om indførelsen af en europæisk mindsteløn. Den danske delegation i udvalget er dog langt fra rolige.

  Læs mere
 • Nyhed

  EU vil have kommunerne med i Den grønne aftale

  Frans Timmermans, 1. ledende næstformand for Kommissionen med ansvar for Den grønne aftale, holdt en af sine første officielle taler på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamlingen den 4.-5. december.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne ser frem til tæt EU-samarbejde

  Kommunerne byder den nye EU-Kommission velkommen og ser frem til et tæt samarbejde på blandt andet klima-området, hvor det især bliver en kommunal opgave af føre klimatiltagene ud i livet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kongressen for Lokale- og regionale myndigheder søger repræsentanter til ny ungdomsdelegation for 2020

  Kongressen udpeger hvert år en ungdomsdelegation bestående af en repræsentant fra hvert medlemsland. Alle unge mellem 18 og 30 år har mulighed for at ansøge om at blive udpeget som ungdomsdelegat for sit land det kommende år.

  Læs mere