EU

Flere nyheder

1-10 af 52 resultater
 • Nyhed

  EU's strategiske dagsorden for 2019-2024: det lokale perspektiv

  Den 17.-18. oktober mødtes EU’s stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd i Bruxelles for at diskutere EU's politiske dagsorden for de næste fem år.

  Læs mere
 • Nyhed

  Forhandlinger om EU’s næste budget: Vigtigt at bevare strukturfondene i Danmark

  Forhandlingerne om EU’s budget for 2021-2027 begynder at spidse til. Det Finske Rådsformandskab har foreslået en massiv besparelse på op til 12 milliarder euro, når det gælder samhørighedspolitikken. Dette er til stor bekymring for KL og Den Europæiske Kommuneforening, CEMR.

  Læs mere
 • Nyhed

  Regionsudvalget vedtager anbefalinger, der ønsker mere ambitiøs grøn omstilling i kommunerne

  De europæiske byområder står for op mod 80% af det globale energiforbrug og omtrent samme andel af CO2-udledningen. Det blev anslået på det netop afholdte C40 klima møde i København. Det er derfor vigtigt, at kommunerne tænker i grøn omstilling, og gør en aktiv indsats for at nedbringe udslippet af CO2.

  Læs mere
 • Nyhed

  Aktiv og sund aldring: Godt for borgerne og kommunerne

  "Sund og aktiv aldring er godt for borgerne, som oplever højere livskvalitet og det er godt for kommunerne, der i disse år oplever et stigende udgiftspres på budgetterne som følge af flere ældre borgere".

  Læs mere
 • Nyhed

  Brexit – kort update

  Storbritanniens officielle udtrædelsesdato nærmer sig. Men situationen er fortsat præget af uklarhed omkring, hvornår og hvordan Storbritannien skal forlade EU. Regeringen har derfor fremlagt fire konkrete initiativer, som skal forberede de danske myndigheder på et hårdt Brexit.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommuner og regioner i EU støtter en ambitiøs klimapolitik og CO2-neutralitet i 2050

  I modsætning til stats- og regeringscheferne i EU, kunne EU's kommuner og regioner godt blive enige om at støtte EU-Kommissionen strategi "En ren planet for alle - En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi".

  Læs mere
 • Nyhed

  Det Europæiske Regionsudvalg vedtager resolution om fremtidens EU

  Regionsudvalget, der repræsenterer det lokale og regionale niveau i EU, har gennem det seneste halve år arbejdet med resolutionen i alle underudvalg.

  Læs mere
 • Nyhed

  Europæisk fokus på bedre regulering

  Den afgående Juncker-Kommission har siden 2015 arbejdet for at sikre effektiv EU-lovgivning af høj kvalitet gennem en åben og gennemsigtig politisk beslutningsproces.

  Læs mere
 • Nyhed

  Aktiv og sund aldring er en fælles udfordring for EU's kommuner

  Det Europæiske Regionsudvalg sætter fokus på, hvordan en aktiv og sund alderdom sikres, og hvilken rolle de lokale og regionale myndigheder kan spille i dette arbejde.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL lykønsker nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet 2019-2024

  KL har udarbejdet en pjece med fortællinger om KL's arbejde i EU. Fortællingerne er personlige beretninger fra medlemmerne af KL's internationale udvalg om deres motivation for at arbejde med EU og i Det Europæiske Regionsudvalg. God læselyst. Trykte eksemplarer af pjecen kan fås ved henvendelse på følgende mail libn@kl.dk

  Læs mere