EU

EU-arbejde i København og Bruxelles

KL's EU-arbejde er forankret i Jura og EU-kontoret, som både er repræsenteret i København og i Bruxelles. KL's medarbejdere på EU-området har følgende hovedopgaver:

  • Koordination af KL's interessevaretagelse i forhold til EU-systemet via løbende kontakt med EU's institutioner og andre kommunale organisationer i Bruxelles, Folketinget og Europaudvalget samt regeringen og ministerierne
  • Sekretariatsbetjening af KL's politikere i EU's Regionsudvalg, KL's Internationale udvalg og andre internationale fora

EU-arbejdet i København

KL's EU-medarbejdere i København er ansvarlige for, at:

  • Forberede møderne i KL's Internationale udvalg, Europarådets Kommunalkongres (CLRAE) og Det europæiske kommune- og regionsforening (CEMR) samt andre internationale netværk.

  • Koordinere opgaverne KL's forskellige afdelinger og kontorer. Hvis der f.eks. kører en vigtig miljøsag i EU, sker arbejdet i tæt samarbejde med KL's Teknik- og Miljøkontor.

  • Have kontakt til og samarbejde med såvel Folketinget som danske ministerier, styrelser og interesseorganisationer. Målet er her at koordinere danske synspunkter i EU.

EU-arbejdet i Bruxelles

Bruxelles-repræsentationen har ansvaret for, at:

  • Assistere KL's politikere i Regionsudvalgets plenar- og udvalgsmøder. 
  • Have kontakt til EU-Kommissionens forskellige tjenestegrene, de danske medlemmer af Europa-Parlamentet og Udenrigsministeriets EU-repræsentation i Bruxelles.

KL's kontor i Bruxelles ligger i et større kontordomicil – et "europæisk hus" for kommunerne – ikke langt fra Europa-Parlamentet. Samme etage huser repræsentationer for Danske Regioner samt de norske, svenske, islandske, finske, lettiske, estiske og skotske kommune- og regionsforeninger.

Adresse:
KL – Local Government Denmark (LGDK) 
Square de Meeûs 1, 4. sal
B-1000 Bruxelles 
Tlf.  +32 2 550 1260