Politik EU

EU-arbejde i København og Bruxelles

KL's EU-arbejde er forankret i kontoret Jura og EU i EU-teamet, som både er repræsenteret i København og i Bruxelles. KL's medarbejdere på EU-området har følgende hovedopgaver:

  • Koordination af KL's interessevaretagelse i forhold til EU-systemet via løbende kontakt med EU's institutioner og andre kommunale organisationer i Bruxelles, Folketinget og Europaudvalget samt regeringen og ministerierne
  • Sekretariatsbetjening af KL's politikere i Det Europæiske Regionsudvalg, KL's Internationale udvalg og andre internationale fora
  • Formidling af EU-arbejdet til kommunerne fx på KL’s hjemmeside og ved afholdelse af en EU-temadag for kommunerne.

KL's kontor i Bruxelles ligger i et større kontordomicil – et "europæisk hus" for kommunerne – ikke langt fra Europa-Parlamentet. Samme etage huser repræsentationer for Danske Regioner samt de norske, svenske, islandske, finske, lettiske, estiske og skotske kommune- og regionsforeninger.

Adresse:
KL – Local Government Denmark (LGDK) 
Square de Meeûs 1, 4. sal
B-1000 Bruxelles 
Tlf.  +32 2 550 1260

×

Log ind