Aktuel EU-interessevaretagelse

Databeskyttelsesforordning

EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 et forordningsforslag til nye regler for databeskyttelse, som skal erstatte persondataloven. KL har siden da fulgt sagen tæt og forsøgt at sikre, at reglerne tager højde for den kommunale virkelighed. Konkret har KL arbejdet for:

 • Fleksibilitet for den offentlige sektor
 • Rum for den danske kollektive aftalemodel
 • Reel datasikkerhed frem for mere administration
 • Lavere bøder
 • Klarere regler

I december 2015 opnåede Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet enighed om den kommende databeskyttelsesforordning og den 14. april 2016 blev forordningen formelt vedtaget. Forordningen vil først være gældende for kommunerne fra den 25. maj 2018 

Hvad så nu?

Da forordningen visse steder giver mulighed for at tilpasse reglerne efter nationale forhold og indeholder en række områder, der kræver fælles fortolkning på europæisk plan, betyder det, at der stadig foreligger et fortolkningsarbejde forude. Derfor er det stadig uklart, hvordan dele af forordningen skal implementeres i kommunerne.

KL er opmærksom på, at der udbydes en række kurser, der opfordrer til, at kommunerne allerede nu bør omstille sig i forhold til de nye regler. For at undgå unødvendig administration anbefaler KL, at kommunerne venter med at implementere nye tiltag før Justitsministeriets vejledning om, hvordan forordningens tekst skal fortolkes, er offentliggjort.

Læs mere om den nye forordning, herunder KL's arbejde med forordningen.

Nyttige links

Kommissionens pressemeddelelse den 14. april 2016

Kommissionens side om databeskyttelsesforordningen

Rådets side om databeskyttelsesforordningen

 • PDF

  CEMRs brev til trilogforhandlingsparterne juni 2015.pdf

 • PDF

  KLs henvendelse til Europaudvalget juni 2015.pdf

 • PDF

  KLs holdningspapir 2014.pdf

 • PDF

  KLs høringssvar til beretning nr3.pdf

 • PDF

  KLs høringssvar til databeskyttelsesforordningen 2012.pdf

 • PDF

  Notatbilag med bemærkinger til de enkelte artikler.pdf