Dit kommunalpolitiske arbejde Vejledninger

Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold

KL har sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner udarbejdet en vejledning til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere. 4 ud af 10 kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer har oplevet chikane, trusler, hærværk eller vold i forbindelse med deres politiske hverv.

Råd og inspiration til lokalpolitikere og kommunalbestyrelse

KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner står bag vejledningen til håndtering af trusler og vold mod politikere.

Vejledningen udkom den 1. marts 2018 og indeholder konkrete råd til, hvordan man som politiker kan forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk og vold. Vejledningen indeholder også inspiration til, hvordan kommunalbestyrelsen kan styrke fokus på området lokalt. Det er vigtigt, at der lokalt følges op og sættes fokus på problemstillingen.

Ligesom den seneste udgave fra 2006 er vejledningen blevet til i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste. Du kan læse vejledningen her:

  • PDF

    Chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere

Undersøgelse af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere

Vejledningen tager bl.a. højde for resultaterne af den undersøgelse af omfanget og karakteren af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere, som KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner gennemførte før jul 2017.

Undersøgelsen blev lavet på baggrund af et spørgeskema til samtlige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer i valgperioden 2013-17 og var den første af sin art.

Undersøgelsen viste, at ca. 4 ud af 10 har været udsat for en eller flere krænkelser. Omkring hver sjette af de politikere, der har svaret på spørgeskemaet, har oplevet trusler. En tilsvarende andel har været udsat for hærværk.

  • PDF

    Undersøgelse af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere

 

 

×

Log ind