Dit kommunalpolitiske arbejde Tilbud til borgmestre

Borgmesterforløb - lederskab i en kompleks samtid

Borgmestrenes politiske lederskab er unikt. I valgperioden 2022-2025 tilbyder KL derfor et forløb eksklusivt for landets 98 borgmestre, hvor der skabes rum til at udvikle det politiske lederskab som borgmester i en samtid præget af kompleksitet i både udfordringer og løsninger.

Borgmesterforløbet giver mulighed for at fastholde fokus på udviklingen af eget politiske lederskab – og altid med en ambition om at udøve hvervet som kommunalpolitisk topleder bedst muligt for både borgere, kommunalbestyrelse og forvaltning.

Undervejs zoomer forløbet ind på de særlige grundvilkår, udfordringer og muligheder, som knytter sig til borgmesteren og det politiske lederskab i en kommune. Det sker gennem:

  • indspark fra forskere, eksperter og topledere
  • kollegial sparring borgmestrene imellem
  • samt konkrete værktøjer.

De enkelte sessioner tager udgangspunkt aktuelle samfundstendenser, som har betydning for udøvelsen af borgmesterens politiske lederskab.

Forløbet indledes med to introsessioner for nyvalgte borgmestre. Derefter består forløbet af 2-3 sessioner om året for alle 98 borgmestre.

Læs mere om borgmesterforløbet i flyeren nedenfor, og find løbende program og tilmelding for de aktuelle sessioner her:

  • PDF

    Borgmesterforløb - 3. Fællessession 17. april 2023 (003).pdf

 

×

Log ind