Dit kommunalpolitiske arbejde Politisk lederskab

Politisk ledelse i danske kommunalbestyrelser

Hvad kendetegner det politiske lederskab, som landets 98 kommunalbestyrelser udøver, og hvori ligger muligheder og udfordringer for det politiske lederskab de kommende år?

Ansvar for kommunens udvikling

For kommunalbestyrelsesmedlemmer handler politisk ledelse især om at tage ansvar for kommunens udvikling, finde balancen mellem økonomi, faglighed og borgernes behov samt at sætte retning. Samtidig peger undersøgelsen på, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne ønsker, at der kommer mere fokus på at skabe helhed og sammenhæng.

Lokale drøftelser

KL har sammen med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet og professor Lene Holm Pedersen fra Københavns Universitet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets 98 kommunalbestyrelser. Undersøgelsen er gennemført i januar-februar 2019 forud for Kommunalpolitisk Topmøde 2019. 2463 kommunalpolitikere har haft mulighed for at medvirke, og af dem har 946 valgt at medvirke.

Undersøgelsen giver svar på, hvad der kendetegner det politiske lederskab set med kommunalbestyrelsesmedlemmernes egne øjne. Tanken er, at undersøgelsen kan være afsæt for lokalt af drøfte politisk ledelse i landets kommunalbestyrelser. 

  • PDF

    Baggrundsrapport - Politisk ledelse i danske kommunalbestyrelser

  • PDF

    Folder - Politisk ledelse i de danske kommunalbestyrelser

  • PDF

    Præsentation - Kommunalpolitisk Topmøde 2019

×

Log ind