Dit kommunalpolitiske arbejde Kommunaløkonomi, data og digitalisering

Kend din kommune

Kend din kommune samler de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder. For hvert nøgletal kan du se, hvordan din kommune placerer sig i forhold til andre kommuner.

Hvad kan du finde i Kend din kommune?

Kend din kommune er en af KL’s største nøgletalspublikationer, hvor KL samler de mest relevante styringsnøgletal på de kommunale sektorområder. Publikationen er samtidig en benchmarkingpublikation, hvor kommunerne placeres i forhold til hinanden på udvalgte indikatorer. På den måde har den enkelte kommune mulighed for at følge med, sin egen placering i forhold til de resterende 97, og om de har flyttet sig ift. sidste år.

Nøgletallene i Kend din kommune kan hjælpe med at tilrettelægge en mere effektiv styring i kommunen. Gennem benchmarking får kommunerne samtidig mulighed for at hente inspiration hos hinanden ift. at identificere potentialer for forbedringer og frigørelse af råderum. Et større økonomisk råderum betyder at der også kommer et større politisk råderum, idet mere luft i budgetterne giver plads til at forfølge politiske prioriteringer.

I årets Kend din kommune er fokus rettet mod kommunernes rekruttering. Mange kommuner oplever allerede udfordringer med at sikre nok arbejdskraft til at opretholde serviceniveauet, og udfordringen tegner kun til at blive større i fremtiden hvor flere ældre bl. a. kommer til at kræve flere hænder i ældreplejen. Derfor indeholder Kend din kommune 2022 også et særskilt kapitel om rekruttering med nøgletal som stiller skarpt på kommunernes arbejdskraftudfordringer, foruden nye afsnit på klima og bæredygtighed samt kultur og fritid.

Find publikationen her

×

Log ind