Om KL Præsentation af KL

KL internationalt

Internationale forhold påvirker i høj grad også danske kommuner, og derfor er det vigtigt for KL også at arbejde på den internationale arena - særligt den europapolitiske.

 

Beslutninger i EU – på områder som miljø, offentlige udbud, regional udvikling og arbejdsmarked – har ofte stor betydning for den kommunale hverdag. Samtidig engagerer kommuner sig i stigende grad i internationale netværk og EU-finansierede projekter. Det er derfor afgørende, at KL også arbejder med et europapolitisk sigte.


Dette skyldes for det første, at EU gennem traktatændringer de sidste 20 år har fået en stadig større beføjelse til at lovgive på områder af betydning for danske kommuner. Derfor ønsker KL at tage del i EU's beslutningsproces gennem en aktiv interessevaretagelse. Læs mere om dette her.


Desuden tyder meget på, at de nye og større kommuner i Danmark vil prioritere det internationale område. Mange kommuner har givet udtryk for, at de internationale aktiviteter kan tilføje ekstra kvalitet inden for kommunale ansvarsområder såsom skole, kulturliv og lokal erhvervsudvikling. Derudover er der en stor interesse i at udveksle politiske og administrative løsninger med kommuner i andre lande.

×

Log ind