KL Om KL

Konferencer

Her finder du samlet overblik over KL's større, tilbagevendende konferencer. Temadage, netværk, partnerskaber mv., opdateres på vores arrangementsside. Vi opdaterer løbende siden med de seneste datoer, links mv.

JANUAR 2023

 

Kommunaløkonomisk Forum (KØF)

Målgruppe: Borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunaldirektører, økonomichefer og andre med interesse for den kommunale økonomi.

Dato: 12.-13. januar 2023
Venue: Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC)
Tilmelding hotel: Lukket
Tilmelding deltagere: Lukket
Booking af stand: Lukket

Læs mere på: www.kl.dk/koef

 

Børn & Unge Topmøde (BUTM)

Målgruppe: Kommunalpolitikere, forvaltningsdirektører og -chefer, samt alle øvrige interessenter på hele 0-18-årsområdet.

Dato: 26.-27. januar 2023
Venue: Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC)
Tilmelding hotel: Lukket
Tilmelding deltagere: Lukket
Booking af stand: Lukket

Læs mere på: www.kl.dk/butm 

 

FEBRUAR 2023

Beskæftigelsestræf

Målgruppe: Ledere og nøglemedarbejdere på beskæftigelsesområdet i kommunerne, repræsentanter for ministerier, styrelser, organisationer og private aktører. 

Dato: 28. februar
Venue: ODEON, Odense
Tilmelding deltagere: Åben
Booking af stand: Venteliste

Læs mere på: www.kl.dk/bt

 

MARTS 2023

Kommunalpolitisk Topmøde

Målgruppe: Delegeretmødet er KL's øverste myndighed. Der afholdes ordinært delegeretmøde en gang om året. 

Dato: 16.-17. marts 2023
Venue: Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC)
Tilmelding hotel: Åben
Tilmelding deltagere: Åben for kommuner og gæster

Læs mere på: www.kl.dk/kt

 

  

APRIL 2023

KL's Sundhedskonference

Målgruppe: Direktører, chefer, ledere, konsulenter og fagfolk fra kommuner, regioner og private aktører samt politikere indenfor området. 

Dato: 12. april 2023
Venue: ODEON, Odense
Tilmelding deltagere: Åben
Booking af stand: Venteliste

Læs mere på: www.kl.dk/sundhedskonference

 

KL's Klima & Miljø Topmøde

Målgruppe: 

Dato: 13.-14. april 2023
Venue: Alsion, Sønderborg
Tilmelding hotel: Åben
Tilmelding deltagere: Åben
Booking af stand: Åben

Læs mere på: www.kl.dk/kmt

 

Kommunernes Digitaliseringstræf

Målgruppe: Konferencen henvender sig til direktører, chefer og ledere fra alle kommunens fagområder samt medarbejdere indenfor it, digitalisering og teknologi.

Dato: 24. april
Venue: Scandic Falkoner, Frederiksberg
Tilmelding deltagere: I starten af 2023 - nærmere info følger
Booking af stand: Tordsag den 15. december 2022 kl. 10.00

Læs mere på: www.kl.dk/digitraef

 

MAJ 2023 

Social- og Sundhedspolitisk Forum

Målgruppe: Politikere og topledere fra kommuner, regioner, organisationer og foreninger samt ministre og embedsmænd fra ministerier og styrelser, som er beskæftiger sig med sundheds- , ældre- og socialområdet.

Dato: 11.-12. maj 2023
Venue: Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC)
Tilmelding hotel: 
Tilmelding deltagere: 
Booking af stand:

Læs mere på: www.kl.dk/forum

 

Kultur- og Fritidskonferencen

Målgruppe: Kommunalpolitikere, embedsfolk, institutionsledere, fagpersoner og andre aktører indenfor kultur- og fritidsområdet.

Dato: 23.-24. maj 2023
Venue: Det Ny Teater, København
Tilmelding hotel: 1. februar 2023 kl. 10.00
Tilmelding deltagere: 1. februar 2023 kl. 10.00

Læs mere på: www.kl.dk/kf

 

PPR-konference

Målgruppe: PPR-ledere, medarbejdere i PPR, forvaltningsledelse, skoleledere, dagtilbudsledere mv.

Dato: 24. maj 2023
Venue: Nyborg Strand, Nyborg
Tilmelding deltagere: 

Læs mere på: www.kl.dk/PPR

 

Dagtilbudskonferencen

Målgruppe: Forvaltningschefer, forvaltningsmedarbej­dere, områdeledere, dagtilbudsledere og andre interessenter på dagtilbudsområdet.

Dato: 31. maj 2023
Venue: Odense Congress Center (OCC)
Tilmelding deltagere: 
Booking af stand:

Læs mere på: www.kl.dk/dagtilbudskonferencen

 

JUNI 2023

Ungetræf

Målgruppe: Ledere og nøglemedarbejdere, der arbejder med unge i den kommunale ungeindsats, FGU-institutionerne, repræsentanter for ministerier, styrelser, organisationer og private aktører

Dato: 8. juni
Venue: Odeon, Odense
Tilmelding deltagere: 

Læs mere på: 

 

Den Kommunale jurist

Målgruppe: Kommunale jurister, som arbejder med offentlig ret

Dato: 8.-9. juni 2023
Venue: Munkebjerg Hotel, Vejle
Tilmelding hotel: 
Tilmelding deltagere: 

Læs mere på: www.kl.dk/dkj

 

SEPTEMBER 2023

Virksomhedsservicedag

Målgruppe: Ledere og nøglemedarbejdere, der arbejder medvirksomhedsservice på beskæftigelsesområdet, repræsentanter for ministerier, styrelser, organisationer og private aktører

Dato: 7. september
Venue: Musholm, Korsør
Tilmelding deltagere: 

Læs mere på: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/beskaeftigelse/kommunernes-virksomhedsrettede-indsats/virksomhedsservicedagen-2023/

 

Personalejuridisk Konference

Målgruppe: Personalechefer, forvaltningschefer of medarbejdere med personalejura som område

Dato: 11.-12. september, 19.-20. september eller 25.-26. september.
Venue: Munkebjerg Hotel, Vejle og Comwell Roskilde
Tilmelding deltagere: 

Læs mere på: https://www.kl.dk/arbejdsgiver/personalejura/personalejuridisk-konference/

 

Folkeskolekonferencen

Målgruppe: Skoleledere og forvaltningsledelse

Dato: 21. september 2023
Venue: Nyborg Strand
Tilmelding deltagere: 
Booking af stand:

Læs mere på: www.kl.dk/folkeskolekonference

 

Digitaliseringsmesse

Målgruppe: 

Dato: 27. september 2023
Venue: Odense Congress Center
Tilmelding deltagere: 
Booking af stand:

Læs mere på: www.digitaliseringsmessen.dk

 

OKTOBER 2023

Ældrekonferencen

Målgruppe: 

Dato: 5. oktober 2023
Venue: 
Tilmelding deltagere: 
Booking af stand:

Læs mere på: www.kl.dk/aeldrekonferencen

 

 

NOVEMBER 2023

Kommunikationsdøgn

Målgruppe: Kommunikationschefer, pressechefer, webkonsulenter, digitaliseringsmedarbejdere, kommunikationskonsulenter, udviklingsmedarbejdere, presserådgivere og e, der arbejder med kommunikation i en kommune

Dato: 2.-3. november 2023
Venue: Scandic Copenhagen, København
Tilmelding hotel: 
Tilmelding deltagere: 
Booking af stand:

Læs mere på: www.kl.dk/kdogn

 

jobCAMP

Målgruppe: Kommunalpolitikere, kommunale ledere, medlemmer af De Regionale Arbejdsmarkedsråd, samt andre interessenter på beskæftigelsesområdet.

Dato: 9.-10. november 2023
Venue: 
Tilmelding hotel: 
Tilmelding deltagere: 
Booking af stand:

Læs mere på: www.kl.dk/jobcamp

 

KL Social

Målgruppe: Kommunale ledere og medarbejdere på handicap- og/eller psykiatriområdet i både myndighed og drift såvel som politikere, medlemmer af handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer samt øvrige aktører og samarbejdspartnere med interesse for området.

Dato: 22. november 2023
Venue: 
Tilmelding deltagere: 
Booking af stand:

Læs mere på: www.kl.dk/klsocial

 

 

Afventer dato

Vi arbejder på at finde datoer for følgende konferencer i 2023

 

Temamøde om udsatte børn & unge

KL's konference om Udsatte Børn & Unge afvikles igen i 2024. Men i 2023 byder vi velkommen til at temadag med fokus på børn og unge i mistrivsel. 

Målgruppe: 

Dato:
Venue: 
Tilmelding deltagere: 

Læs mere på: www.kl.dk/temadag-mistrivsel

 

Erhvervs- og Turismekonference

Målgruppe: 

Dato: 
Venue: 
Tilmelding deltagere: 
Booking af stand:

Læs mere på: 

 

Rusmiddelkonference

Målgruppe: 

Dato: 
Venue: 
Tilmelding deltagere: 
Booking af stand:

Læs mere på: 

×

Log ind