Om KL KL's organisation

Ledelsesgrundlag

Værdier og adfærd for KL's ledere.

Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen

Vi går efter selv at definere den bane, der spilles på. Vi venter ikke på at reagere på andres udspil. Vi tager selv initiativet, og hvis vi ved, at vi kan få et bedre resultat ved at handle, så gør vi det.

Vi bestræber os på:

 • at tænke nyt og finde løsninger der udfordrer
 • at arbejde bevidst med netværk og alliancer
 • at tænke kommunikation og timing ind i alle processer.

Ledelsesadfærden er at:

 • skabe rum til kreativitet og nytænkning
 • uddelegere og give individuelle frihedsgrader
 • tage initiativ og træffe beslutninger
 • tage ejerskab til at formidle information og viden
 • fokusere på deadlines.

Vi arbejder troværdigt for resultater

Omverdenen kan regne med, hvad vi siger og med holdbarheden af vores argumenter. Vi er resultatorienterede og fokuserer altid på ambitiøse, men realistiske mål for den opgave, vi skal i gang med. Og vi overvejer vores handlinger i det lys, at det er resultatet der tæller.

Vi baserer os på:

 • analyser, evidens og viden
 • en stærk faglighed
 • samarbejde og inddragelse på tværs af organisationen.

Ledelsesadfærden er at:

 • være ambitiøs på sagens vegne
 • sætte en klar retning og prioritere
 • se KL som en enhed og initiere dialog på tværs
 • engagere sig i fagligheden
 • acceptere og lære af fejl.

Vi repræsenterer og samler kommunerne

Vi husker altid, at vi og kommunerne er samme sag. Vi er kommunernes forum for fælles initiativer og arbejder for fælles resultater. Vi er meget opmærksomme på, at vi repræsenterer kommunerne udadtil og at vores synspunkter afspejler de fælles interesser.

Vi arbejder med processer der:

 • samler medlemskredsen om fælles beslutninger
 • sikrer konsensus på højest mulige ambitionsniveau
 • orienterer sig mod omverdenen.

Ledelsesadfærden er at:

 • fremme udadvendte relationer
 • skabe en lyttende og inddragende kultur
 • tage udgangspunkt i kommunernes vilkår
 • kommunikere
 • skabe gennemsigtighed.
×

Log ind