KL's organisation KL's direktion

Direktør Laila Kildesgaard

E-mail: laik@kl.dk 

Chefsekretær:
Pia Haslund
Tlf.: 3370 3398
E-mail: pia@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Klima
 • Erhverv og turisme
 • Kultur og fritid
 • Energi- og forsyning
 • Miljø
 • Planområdet
 • Trafik og infrastruktur
 • Boligpolitik/ almene boliger
 • KL-huset, service og kantine

Ledelsesansvar:

 • Klima og Erhverv
 • Service, Kantine

Udvalg:

 • Miljø- og Forsyningsudvalget
 • Kultur-, Erhverv- og Planudvalget