KL's direktion

Direktør Laila Kildesgaard

E-mail: laik@kl.dk 

Chefsekretær:
Pia Haslund
Tlf.: 3370 3398
E-mail: pia@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Beskæftigelse
 • Socialområdet
 • Erhverv og turisme
 • Kultur og fritid
 • Energi- og forsyning
 • Miljø- og planområdet
 • Trafik og infrastruktur
 • Integration
 • Boligpolitik/ almene boliger

Ledelsesansvar:

 • Teknik og Miljø
 • Vækst og beskæftigelse
 • Socialpolitik

Udvalg:

 • Miljø- og Forsyningsudvalget
 • Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget
 • Kultur-, Erhverv- og Planudvalget
 • Socialudvalget