KL's organisation

KL's direktion

Opgavefordeling i KL's direktion.

Administrerende direktør Kristian Wendelboe

E-mail: kwe@kl.dk

PA for den administrerende direktør: 
Helena Ruud Bodeholt
Tlf.: 3370 3129
E-mail: hrbo@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Generel ledelse
 • Intern organisation
 • Kommunikation 
 • Større forhandlingsforløb 
 • Strategisk vigtige sager 
 • Det kommunalretlige område
 • Sager relateret til formand og næstformand
 • Direktionen
 • HR - udvikling

Ledelsesansvar:

 • Kommunikation
 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner
 • Direktionsenheden
 • Ressourcer og Organisation (HR - udvikling)

Udvalg:

 • Bestyrelsen
 • Formandskabet

Sekretariatschef (Vicedirektør) Solvejg Schultz-Jakobsen

E-mail: ssj@kl.dk

Chefsekretær:
Pia Haslund
Tlf.: 3370 3270
E-mail: pia@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Politisk sekretariatsbetjening
 • HR - administration og KL-huset
 • Ledelse
 • Forvaltningspolitik
 • COK (formand)
 • Kommunalpolitik og kommunestyre
 • KKR - Kommunekontaktråd

Ledelsesansvar:

 • Sekretariat, Ledelse og Forvaltningspolitik
 • Ressourcer og Organisation (HR - administration, Service og Kantine)

Udvalg:

 • Bestyrelsen (referent)
 • Formandskabet (referent)

Cheføkonom (Direktør) Morten Mandøe

E-mail: mom@kl.dk

Chefsekretær:
Rie Luise Dahl
Tlf.: 3370 3436
E-mail: rida@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Kommunernes økonomi
 • Budgetsamarbejdet
 • Tværgående opgaver
 • Økonomistyring og analyser
 • Konsulentvirksomhed
 • KL's økonomi og IT

Ledelsesansvar:

 • Økonomisk Sekretariat
 • KL’s Konsulentvirksomhed, KLK
 • Ressourcer og Organisation (Økonomi, IT)

Udvalg:

 • Kultur-, Erhverv- og Planudvalget

Direktør Kristian Heunicke

E-mail: kheu@kl.dk

Chefsekretær:
Pia Haslund
Tlf.: 3370 3398
E-mail: pia@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Arbejdsgiverpolitik
 • Overenskomster og jura
 • Folkeskolen
 • Børn/dagtilbud
 • Uddannelsespolitik
 • EU

Ledelsesansvar:

 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • Jura og EU
 • Børn, Unge og Folkeskole

Udvalg:

 • Børne- og Undervisningsudvalget
 • Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget
 • Løn- og Personaleudvalget
 • Internationalt udvalg

Direktør Laila Kildesgaard

E-mail: laik@kl.dk 

Chefsekretær:
Pia Haslund
Tlf.: 3370 3398
E-mail: pia@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Beskæftigelse
 • Socialområdet
 • Erhverv og turisme
 • Kultur og fritid
 • Energi- og forsyning
 • Miljø- og planområdet
 • Trafik og infrastruktur
 • Integration
 • Boligpolitik/ almene boliger

Ledelsesansvar:

 • Teknik og Miljø
 • Vækst og beskæftigelse
 • Socialpolitik

Udvalg:

 • Miljø- og Forsyningsudvalget
 • Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget
 • Kultur-, Erhverv- og Planudvalget
 • Socialudvalget

Direktør Christian Harsløf

E-mail: chha@kl.dk

Chefsekretær:
Rie Luise Dahl
Tlf.: 3370 3436
E-mail: rida@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Digitalisering, teknologi og data
 • Velfærdsteknologi
 • Ældre
 • Sundhed

Ledelsesansvar:

 • Digitalisering og Teknologi
 • Ældre
 • Sundhed

Udvalg:

 • Sundheds- og Ældreudvalget
 • Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget