KL Om KL

KL's organisation

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier

  • Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen
  • Vi arbejder troværdigt for resultater
  • Vi repræsenterer og samler kommunerne

Error rendering the editoralias 'moduleOrganizationalDiagram'. Failure converting value '' (System.String) to type System.Int32 in class Website.Models.LeBlender.ModuleOrganizationalDiagram. Ex: Failure converting non-jtoken value