Om KL

KL's organisation

KL har december 2018 gennemført en justering af organisationen. Dette sker i forlængelse af KL’s strategi fra efteråret. Her fokuseres der på digitalisering, sundhed og interessevaretagelse.

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier

  • Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen
  • Vi arbejder troværdigt for resultater
  • Vi repræsenterer og samler kommunerne
  • PDF

    Justering i KLs organisation december 2018.PDF

  • PDF

    KL organisationsdiagram 04 12.PDF