Om KL

KL's organisation

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier

 • Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen
 • Vi arbejder troværdigt for resultater
 • Vi repræsenterer og samler kommunerne
  • Stabsfunktioner
  • Fagområder
  • Tværgående funktioner
  • Direktion

   Direktion

  • Direktionsenhed

   Direktionsenhed

   Sekretariatsbetjening af KL’s bestyrelse, formandskab og direktion. Understøttelse af KL’s arbejde med interessevaretagelse, intern kommunikation og aktindsigt.

   • Omer Ciric

    Omer Ciric

    Leder af direktionsenheden oci@kl.dk
  • Danske kommuner

   Danske kommuner

   Nyhedsmagasinet bringer nyheder, reportager og baggrundsstof fra den kommunale verden.

   • Ida Thuesen Nielsen

    Ida Thuesen Nielsen

    Kommunikationschef itn@kl.dk
   • Klaus Slanina Petersen

    Klaus Slanina Petersen

    Redaktionschef ksp@kl.dk
  • Kommunikation

   Kommunikation

   Håndterer KL's overordnede kommunikationsstrategi, koordinering og udvikling af KL's pressearbejde, kommunikationsrådgivning, kampagner, udvikling og drift af KL's digitale medier og sociale platforme.

   • Ida Thuesen Nielsen

    Ida Thuesen Nielsen

    Kommunikationschef itn@kl.dk
  • Sekretariatet, Ledelse og Forvaltningspolitik

   Sekretariatet, Ledelse og Forvaltningspolitik

   Ledelses- og forvaltningspolitik, KKR, Kommunalpolitisk Topmøde, Folkemødet, COK og regionale kurser, politisk betjening ift. valg og konstitueringer i KL, honorarpolitik og opstart af valgperioder.

   • Henrik Fabiansson Haue

    Henrik Fabiansson Haue

    Leder af KKR hfh@kl.dk
  • Ressourcer og Organisation

   Ressourcer og Organisation

   Centret samler KL’s interne funktioner, og har dermed opgaver som personalepolitik og HR-udvikling, løn, interne overenskomster, personaleadministration, Intern IT, kantinen, service, KL-huset, forlag m.v. RO har også ansvaret for husets interne økonomifunktioner og controlling og står for KL’s budget og regnskab.

  • Teknik og Miljø

   Teknik og Miljø

   Kontoret varetager kommunernes interesser og yder rådgivning på områderne miljø, vand, natur og planlægning, forsyning og affald, veje og trafik, beredskab samt by- og boligpolitik.

  • Vækst og Beskæftigelse

   Vækst og Beskæftigelse

   Centeret varetager kommunernes interesser inden for beskæftigelse, erhverv, vækst, turisme,  integration samt kultur- og fritidsområdet.

  • Socialpolitik

   Socialpolitik

   Kontoret arbejder med socialpolitik og varetager kommunernes interesser inden for socialområdet – udsatte, socialpsykiatri, børn/unge, handicapområdet m.v.f

   • Janet Marie Samuel

    Janet Marie Samuel

    Kontorchef jasa@kl.dk
   • Gitte Duelund Jensen

    Gitte Duelund Jensen

    Programchef for digitaliseringsprojekter gdj@kl.dk
  • Sundhed og Ældre

   Sundhed og Ældre

   Kontoret varetager kommunernes sundhedspolitiske interesser, og arbejder således med interessevaretagelse inden for sundheds- og ældreområdet.

  • Børn, Unge og Folkeskole

   Børn, Unge og Folkeskole

   Kontoret arbejder med undervisnings- og børnepolitik og varetager kommunernes interesser inden for dagtilbuds- og skoleområdet samt uddannelsespolitik.

  • Konsulentvirksomhed, KLK

   Konsulentvirksomhed, KLK

   KL’s konsulentvirksomhed yder rådgivning og konsulentydelser til kommunerne indenfor kommunal styring og ledelse, herunder på velfærdsområderne.

  • Jura og EU

   Jura og EU

   Kollektiv og individuel arbejdsret, fx afskedigelsessager og sager om brud på kollektive overenskomster og aftaler, arbejdsnedlæggelser m.v. Endvidere opgaver vedrørende den kommunale styrelseslov, kommunalfuldmagtsreglerne m.v. samt kommunernes interesser i EU.

  • Arbejdsgiverpolitisk Center

   Arbejdsgiverpolitisk Center

   KL’s arbejdsgiverpolitik og overenskomstforhandlinger for kommunalt ansatte. Centret arbejder endvidere med uddannelse og kompetenceudvikling, reducering af sygefravær, optimering af arbejdsmiljø samt understøttelse af rekruttering på det kommunale område.

  • Økonomisk Sekretariat

   Økonomisk Sekretariat

   Forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi og koordinering af kommunernes budgetter, kommunernes arbejde med effektivisering, styring og dokumentation, indkøb og konkurrenceudsætning samt udarbejder statistiske og økonomiske analyser.

  • Digitalisering og Teknologi

   Digitalisering og Teknologi

   Centret arbejder med interessevaretagelse og udvikling inden for digitalisering og IT samt borgerbetjening. Et af centrets hovedopgaver er samspillet med KOMBIT, herunder at sikre fremdriften i den fælleskommunale rammearkitektur og understøtte fælleskommunale digitaliseringsstrategier.

   • Pia Færch

    Pia Færch

    Kontorchef pah@kl.dk
   • Ghita Thiesen

    Ghita Thiesen

    Kontorchef ght@kl.dk
   • Caroline Hegelund

    Caroline Hegelund

    Leder af Innovations-og Teknologienheden chj@kl.dk
  • Fagområder
  • Teknik og Miljø

   Teknik og Miljø

   Kontoret varetager kommunernes interesser og yder rådgivning på områderne miljø, vand, natur og planlægning, forsyning og affald, veje og trafik, beredskab samt by- og boligpolitik.

  • Vækst og Beskæftigelse

   Vækst og Beskæftigelse

   Centeret varetager kommunernes interesser inden for beskæftigelse, erhverv, vækst, turisme,  integration samt kultur- og fritidsområdet.

  • Socialpolitik

   Socialpolitik

   Kontoret arbejder med socialpolitik og varetager kommunernes interesser inden for socialområdet – udsatte, socialpsykiatri, børn/unge, handicapområdet m.v.f

   • Janet Marie Samuel

    Janet Marie Samuel

    Kontorchef jasa@kl.dk
   • Gitte Duelund Jensen

    Gitte Duelund Jensen

    Programchef for digitaliseringsprojekter gdj@kl.dk
  • Sundhed og Ældre

   Sundhed og Ældre

   Kontoret varetager kommunernes sundhedspolitiske interesser, og arbejder således med interessevaretagelse inden for sundheds- og ældreområdet.

  • Børn, Unge og Folkeskole

   Børn, Unge og Folkeskole

   Kontoret arbejder med undervisnings- og børnepolitik og varetager kommunernes interesser inden for dagtilbuds- og skoleområdet samt uddannelsespolitik.

  • Tværgående funktioner
  • Konsulentvirksomhed, KLK

   Konsulentvirksomhed, KLK

   KL’s konsulentvirksomhed yder rådgivning og konsulentydelser til kommunerne indenfor kommunal styring og ledelse, herunder på velfærdsområderne.

  • Jura og EU

   Jura og EU

   Kollektiv og individuel arbejdsret, fx afskedigelsessager og sager om brud på kollektive overenskomster og aftaler, arbejdsnedlæggelser m.v. Endvidere opgaver vedrørende den kommunale styrelseslov, kommunalfuldmagtsreglerne m.v. samt kommunernes interesser i EU.

  • Arbejdsgiverpolitisk Center

   Arbejdsgiverpolitisk Center

   KL’s arbejdsgiverpolitik og overenskomstforhandlinger for kommunalt ansatte. Centret arbejder endvidere med uddannelse og kompetenceudvikling, reducering af sygefravær, optimering af arbejdsmiljø samt understøttelse af rekruttering på det kommunale område.

  • Økonomisk Sekretariat

   Økonomisk Sekretariat

   Forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi og koordinering af kommunernes budgetter, kommunernes arbejde med effektivisering, styring og dokumentation, indkøb og konkurrenceudsætning samt udarbejder statistiske og økonomiske analyser.

  • Digitalisering og Teknologi

   Digitalisering og Teknologi

   Centret arbejder med interessevaretagelse og udvikling inden for digitalisering og IT samt borgerbetjening. Et af centrets hovedopgaver er samspillet med KOMBIT, herunder at sikre fremdriften i den fælleskommunale rammearkitektur og understøtte fælleskommunale digitaliseringsstrategier.

   • Pia Færch

    Pia Færch

    Kontorchef pah@kl.dk
   • Ghita Thiesen

    Ghita Thiesen

    Kontorchef ght@kl.dk
   • Caroline Hegelund

    Caroline Hegelund

    Leder af Innovations-og Teknologienheden chj@kl.dk