KL Om KL

KL's organisation

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier

 • Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen
 • Vi arbejder troværdigt for resultater
 • Vi repræsenterer og samler kommunerne

 

 • HR

  HR

  HR
  Personalepolitik og HR-udvikling, løn, interne overenskomster, personale administration.

 • Dir. Sekr.

  Dir. Sekr.

  Sekretariatsbetjening af KL’s bestyrelse, formandskab og direktion. Understøttelse af interessevaretagelsen, intern kommunikation og aktindsigt. Valg og konstitueringer i KL, honorarpolitik. Kommunalpolitisk Topmøde og delegeretmødet.

 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

  Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

  Nyheder, reportager og baggrundsstof fra den kommunale verden.

  • Ida Thuesen Nielsen

   Ida Thuesen Nielsen

   Kommunikationschef/Vicedirektør itn@kl.dk
  • Kristian Vendelbo

   Kristian Vendelbo

   Administrerende direktør kwe@kl.dk
 • Kommunikation

  Kommunikation

  KL's overordnede kommunikationsstrategi, koordinering og udvikling af KL's pressearbejde, kommunikationsrådgivning, kampagner, udvikling og drift af KL's digitale medier og sociale platforme.

  • Ida Thuesen Nielsen

   Ida Thuesen Nielsen

   Kommunikationschef/Vicedirektør itn@kl.dk
  • Kristian Vendelbo

   Kristian Vendelbo

   Administrerende direktør kwe@kl.dk
 • Økonomi, IT, Service, Kantine

  Økonomi, IT, Service, Kantine

  Økonomi
  Husets interne økonomifunktioner og controlling. KL’s budget og regnskab. Forlaget.

  IT
  Intern IT.

  Service
  KL-huset

  Kantine

 • Center for Klima og Erhverv

  Center for Klima og Erhverv

  Klima, miljø, vand, natur og planlægning, forsyning og affald, veje og trafik, beredskab. By- og boligpolitik, erhverv, turisme samt kultur- og fritidsområdet.

 • Beskæftigelse og Integration

  Beskæftigelse og Integration

  Beskæftigelses- og integrationsområdet. Ydelser, aktiv beskæftigelsespolitik, danskuddannelser, jobcentre.

 • Center for Sundheds- og Socialpolitik

  Center for Sundheds- og Socialpolitik

  Sundhedspolitik og interessevaretagelse inden for sundheds- og ældreområdet. Socialpolitik og kommunernes interesser inden for socialområdet – udsatte, socialpsykiatri, børn/unge, handicapområdet m.v.

 • Børn, Unge og Folkeskole

  Børn, Unge og Folkeskole

  Undervisnings- og børnepolitik. Kommunernes interesser inden for dagtilbuds- og skoleområdet samt uddannelsespolitik.

 • Digitalisering og Teknologi

  Digitalisering og Teknologi

  Interessevaretagelse og udvikling inden for digitalisering og IT samt borgerbetjening. Samspillet med KOMBIT, herunder at sikre fremdriften i den fælleskommunale rammearkitektur og understøtte fælleskommunale digitaliseringsstrategier.

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  KL’s arbejdsgiverpolitik og overenskomstforhandlinger for kommunalt ansatte. Uddannelse og kompetenceudvikling, sygefravær, optimering af arbejdsmiljø samt understøttelse af rekruttering på det kommunale område.

  • Louise Koldby Dalager

   Louise Koldby Dalager

   Arbejdsgiverpolitisk chef lkd@kl.dk
  • Kristian Heunicke

   Direktør kheu@kl.dk
 • Jura og EU

  Jura og EU

  Kollektiv og individuel arbejdsret, fx afskedigelsessager og sager om brud på kollektive overenskomster og aftaler, arbejdsnedlæggelser m.v. Endvidere opgaver vedrørende den kommunale styrelseslov, kommunalfuldmagtsreglerne m.v. samt kommunernes interesser i EU.

 • Økonomisk Politisk Center

  Økonomisk Politisk Center

  Forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi og koordinering af kommunernes budgetter, forvaltningspolitik, kommunernes arbejde
  med effektivisering, styring og dokumentation, indkøb og konkurrenceudsætning. Statistiske og økonomiske analyser. KKR-sekretariaterne.

  • Claus Mogensen

   Claus Mogensen

   Administrationspolitisk chef cmo@kl.dk
  • Michael Laursen

   Michael Laursen

   Kontorchef mhl@kl.dk
  • Jane Møller Pedersen

   Jane Møller Pedersen

   Kontorchef jmp@kl.dk
  • Henrik Fabiansson Haue

   Henrik Fabiansson Haue

   Leder af KKR-sekretariaterne hfh@kl.dk
  • Gitte Duelund Jensen

   Gitte Duelund Jensen

   Programchef gdj@kl.dk
  • Morten Mandøe

   Cheføkonom moma@kl.dk
 • Analyse og Makro

  Analyse og Makro

  Statistiske og økonomiske analyser.

 • Fagområder
 • Center for Klima og Erhverv

  Center for Klima og Erhverv

  Klima, miljø, vand, natur og planlægning, forsyning og affald, veje og trafik, beredskab. By- og boligpolitik, erhverv, turisme samt kultur- og fritidsområdet.

 • Beskæftigelse og Integration

  Beskæftigelse og Integration

  Beskæftigelses- og integrationsområdet. Ydelser, aktiv beskæftigelsespolitik, danskuddannelser, jobcentre.

 • Center for Sundheds- og Socialpolitik

  Center for Sundheds- og Socialpolitik

  Sundhedspolitik og interessevaretagelse inden for sundheds- og ældreområdet. Socialpolitik og kommunernes interesser inden for socialområdet – udsatte, socialpsykiatri, børn/unge, handicapområdet m.v.

 • Børn, Unge og Folkeskole

  Børn, Unge og Folkeskole

  Undervisnings- og børnepolitik. Kommunernes interesser inden for dagtilbuds- og skoleområdet samt uddannelsespolitik.

 • Tværgående funktioner
 • Digitalisering og Teknologi

  Digitalisering og Teknologi

  Interessevaretagelse og udvikling inden for digitalisering og IT samt borgerbetjening. Samspillet med KOMBIT, herunder at sikre fremdriften i den fælleskommunale rammearkitektur og understøtte fælleskommunale digitaliseringsstrategier.

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  KL’s arbejdsgiverpolitik og overenskomstforhandlinger for kommunalt ansatte. Uddannelse og kompetenceudvikling, sygefravær, optimering af arbejdsmiljø samt understøttelse af rekruttering på det kommunale område.

  • Louise Koldby Dalager

   Louise Koldby Dalager

   Arbejdsgiverpolitisk chef lkd@kl.dk
  • Kristian Heunicke

   Direktør kheu@kl.dk
 • Jura og EU

  Jura og EU

  Kollektiv og individuel arbejdsret, fx afskedigelsessager og sager om brud på kollektive overenskomster og aftaler, arbejdsnedlæggelser m.v. Endvidere opgaver vedrørende den kommunale styrelseslov, kommunalfuldmagtsreglerne m.v. samt kommunernes interesser i EU.

 • Økonomisk Politisk Center

  Økonomisk Politisk Center

  Forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi og koordinering af kommunernes budgetter, forvaltningspolitik, kommunernes arbejde
  med effektivisering, styring og dokumentation, indkøb og konkurrenceudsætning. Statistiske og økonomiske analyser. KKR-sekretariaterne.

  • Claus Mogensen

   Claus Mogensen

   Administrationspolitisk chef cmo@kl.dk
  • Michael Laursen

   Michael Laursen

   Kontorchef mhl@kl.dk
  • Jane Møller Pedersen

   Jane Møller Pedersen

   Kontorchef jmp@kl.dk
  • Henrik Fabiansson Haue

   Henrik Fabiansson Haue

   Leder af KKR-sekretariaterne hfh@kl.dk
  • Gitte Duelund Jensen

   Gitte Duelund Jensen

   Programchef gdj@kl.dk
  • Morten Mandøe

   Cheføkonom moma@kl.dk
 • Analyse og Makro

  Analyse og Makro

  Statistiske og økonomiske analyser.

×

Log ind