KL Om KL

KL's organisation

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier

 • Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen
 • Vi arbejder troværdigt for resultater
 • Vi repræsenterer og samler kommunerne
  • Stabsfunktioner
  • Fagområder
  • Tværgående funktioner
  • Direktion

   Direktion

  • Direktionssekretariat

   Direktionssekretariat

   Sekretariatsbetjening af KL’s bestyrelse, formandskab og direktion. Understøttelse af interessevaretagelsen, intern kommunikation og aktindsigt. Valg og konstitueringer i KL, honorarpolitik. Kommunalpolitisk Topmøde og delegeretmødet.

  • Danske kommuner

   Danske kommuner

   Nyhedsmagasinet bringer nyheder, reportager og baggrundsstof fra den kommunale verden.

   • Ida Thuesen Nielsen

    Kommunikationschef/Vicedirektør itn@kl.dk
   • Klaus Slanina Petersen

    Klaus Slanina Petersen

    Redaktionschef ksp@kl.dk
  • Kommunikation

   Kommunikation


   Håndterer KL's overordnede kommunikationsstrategi, koordinering og udvikling af KL's pressearbejde, kommunikationsrådgivning, kampagner, udvikling og drift af KL's digitale medier og sociale platforme.

   • Ida Thuesen Nielsen

    Kommunikationschef/Vicedirektør itn@kl.dk
  • Interne funktioner (Ressourcer og Organisation)

   Interne funktioner (Ressourcer og Organisation)

   HR
   Personalepolitik og HR-udvikling, løn, interne overenskomster, personale administration.

   Økonomi
   Husets interne økonomifunktioner og controlling. KL’s budget og regnskab. Forlaget.

   IT
   Intern IT.

   Service
   KL-huset

   Kantine

  • Klima og Erhverv

   Klima og Erhverv

   Klima, miljø, vand, natur og planlægning, forsyning og affald, veje og trafik, beredskab. By- og boligpolitik, erhverv, turisme samt kultur- og fritidsområdet.

  • Beskæftigelse og Integration

   Beskæftigelse og Integration

   Beskæftigelses- og integrationsområdet. Ydelser, aktiv beskæftigelsespolitik, danskuddannelser, jobcentre.

  • Center for Sundheds- og Socialpolitik

   Center for Sundheds- og Socialpolitik

   Sundhedspolitik og interessevaretagelse inden for sundheds- og ældreområdet. Socialpolitik og kommunernes interesser inden for socialområdet – udsatte, socialpsykiatri, børn/unge, handicapområdet m.v.

  • Børn, Unge og Folkeskole

   Børn, Unge og Folkeskole

   Undervisnings- og børnepolitik. Kommunernes interesser inden for dagtilbuds- og skoleområdet samt uddannelsespolitik.

   • Peter Pannula Toft

    Børn og skolechef pept@kl.dk
  • Digitalisering og Teknologi

   Digitalisering og Teknologi

   Interessevaretagelse og udvikling inden for digitalisering og IT samt borgerbetjening. Samspillet med KOMBIT, herunder at sikre fremdriften i den fælleskommunale rammearkitektur og understøtte fælleskommunale digitaliseringsstrategier.

  • Arbejdsgiverpolitisk Center

   Arbejdsgiverpolitisk Center

   KL’s arbejdsgiverpolitik og overenskomstforhandlinger for kommunalt ansatte. Uddannelse og kompetenceudvikling, sygefravær, optimering af arbejdsmiljø samt understøttelse af rekruttering på det kommunale område.

   • Louise Koldby Dalager

    Louise Koldby Dalager

    Overenskomstchef lkd@kl.dk
  • Økonomisk Politisk Center

   Økonomisk Politisk Center

   Forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi og koordinering af kommunernes budgetter, forvaltningspolitik, kommunernes arbejde
   med effektivisering, styring og dokumentation, indkøb og konkurrenceudsætning. Statistiske og økonomiske analyser. KKR-sekretariaterne.

   • Claus Mogensen

    Claus Mogensen

    Administrationspolitisk chef cmo@kl.dk
   • Michael Laursen

    Michael Laursen

    Kontorchef mhl@kl.dk
   • Jane Møller Pedersen

    Kontorchef jmp@kl.dk
   • Henrik Fabiansson Haue

    Henrik Fabiansson Haue

    Leder af KKR-sekretariaterne hfh@kl.dk
   • Gitte Duelund Jensen

    Gitte Duelund Jensen

    Programchef gdj@kl.dk
  • Analyse og Makro

   Analyse og Makro

   Statistiske og økonomiske analyser.

   • Søren Lindemann Aagesen

    Søren Lindemann Aagesen

    Kontorchef saa@kl.dk
  • Jura og EU

   Jura og EU

   Kollektiv og individuel arbejdsret, fx afskedigelsessager og sager om brud på kollektive overenskomster og aftaler, arbejdsnedlæggelser m.v. Endvidere
   opgaver vedrørende den kommunale styrelseslov, kommunalfuldmagtsreglerne m.v. samt kommunernes interesser i EU.

  • Fagområder
  • Klima og Erhverv

   Klima og Erhverv

   Klima, miljø, vand, natur og planlægning, forsyning og affald, veje og trafik, beredskab. By- og boligpolitik, erhverv, turisme samt kultur- og fritidsområdet.

  • Beskæftigelse og Integration

   Beskæftigelse og Integration

   Beskæftigelses- og integrationsområdet. Ydelser, aktiv beskæftigelsespolitik, danskuddannelser, jobcentre.

  • Center for Sundheds- og Socialpolitik

   Center for Sundheds- og Socialpolitik

   Sundhedspolitik og interessevaretagelse inden for sundheds- og ældreområdet. Socialpolitik og kommunernes interesser inden for socialområdet – udsatte, socialpsykiatri, børn/unge, handicapområdet m.v.

  • Børn, Unge og Folkeskole

   Børn, Unge og Folkeskole

   Undervisnings- og børnepolitik. Kommunernes interesser inden for dagtilbuds- og skoleområdet samt uddannelsespolitik.

   • Peter Pannula Toft

    Børn og skolechef pept@kl.dk
  • Tværgående funktioner
  • Digitalisering og Teknologi

   Digitalisering og Teknologi

   Interessevaretagelse og udvikling inden for digitalisering og IT samt borgerbetjening. Samspillet med KOMBIT, herunder at sikre fremdriften i den fælleskommunale rammearkitektur og understøtte fælleskommunale digitaliseringsstrategier.

  • Arbejdsgiverpolitisk Center

   Arbejdsgiverpolitisk Center

   KL’s arbejdsgiverpolitik og overenskomstforhandlinger for kommunalt ansatte. Uddannelse og kompetenceudvikling, sygefravær, optimering af arbejdsmiljø samt understøttelse af rekruttering på det kommunale område.

   • Louise Koldby Dalager

    Louise Koldby Dalager

    Overenskomstchef lkd@kl.dk
  • Økonomisk Politisk Center

   Økonomisk Politisk Center

   Forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi og koordinering af kommunernes budgetter, forvaltningspolitik, kommunernes arbejde
   med effektivisering, styring og dokumentation, indkøb og konkurrenceudsætning. Statistiske og økonomiske analyser. KKR-sekretariaterne.

   • Claus Mogensen

    Claus Mogensen

    Administrationspolitisk chef cmo@kl.dk
   • Michael Laursen

    Michael Laursen

    Kontorchef mhl@kl.dk
   • Jane Møller Pedersen

    Kontorchef jmp@kl.dk
   • Henrik Fabiansson Haue

    Henrik Fabiansson Haue

    Leder af KKR-sekretariaterne hfh@kl.dk
   • Gitte Duelund Jensen

    Gitte Duelund Jensen

    Programchef gdj@kl.dk
  • Analyse og Makro

   Analyse og Makro

   Statistiske og økonomiske analyser.

   • Søren Lindemann Aagesen

    Søren Lindemann Aagesen

    Kontorchef saa@kl.dk
  • Jura og EU

   Jura og EU

   Kollektiv og individuel arbejdsret, fx afskedigelsessager og sager om brud på kollektive overenskomster og aftaler, arbejdsnedlæggelser m.v. Endvidere
   opgaver vedrørende den kommunale styrelseslov, kommunalfuldmagtsreglerne m.v. samt kommunernes interesser i EU.