Om KL Job i KL

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i KL er fastsat i overenskomster.

Overenskomster

Akademikere

Overenskomst for akademikere i KL omfatter alle, som har en akademisk uddannelse på bachelor- og kandidatniveau.

Tjenestemands- og overenskomstansatte 

Overenskomst for tjenestemands- og overenskomstansatte omfatter medarbejdere der ansættes i stillinger:

 • Som ikke forudsætter lærlinge eller elevuddannelse
 • Som forudsætter lærlinge eller elevuddannelse fx inden for kontor, kantine og det grafiske område
 • Som er beskæftiget som administrative sagsbehandlere, konsulenter, chefkonsulenter eller vicekontorchefer uden akademisk uddannelse. 
 • PDF

  Overenskomst for overenskomstansatte og tjenestemænd

Studerende 

Overenskomst for studerende omfatter personer der ansættes i studenterstillinger, og forudsætter at man er aktiv studerende, og dokumenterer at man er indskrevet ved en af de højere læreanstalter. 

 • PDF

  Overenskomst for studerende ansat i KL

Journalister 

Overenskomst for journalister omfatter personer, der ansættes til at udføre journalistisk arbejde, og som har en journalistisk uddannelse.

Chefer med personaleledelse 

Overenskomst for chefer med personaleledelse omfatter personer, der ansættes som kontorchefer i KL.

 • PDF

  Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL

 Protokollat om EGU elever 

Gældende fællesregler og overenskomster i KL

Du kan læse KL's fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår og overenskomster i deres helhed i de vedhæftede PDF-filer.

KL's fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår

KL’s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår. Her finder du den fulde ordlyd af en række kommunale regler, som KL anvender, fx regler om ferie, barsel, deltidsarbejde, engangsvederlag og flekstid. 

 • PDF

  KL's fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår

 

 

×

Log ind