Om KL Job i KL

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i KL er fastsat i overenskomster.

Overenskomster

Akademikere

Overenskomst for akademikere i KL omfatter alle, som har en akademisk uddannelse på bachelor- og kandidatniveau.

 • PDF

  Overenskomst-2021-Akademikere-i-KL.pdf

Overenskomstansatte i KL

Overenskomst for overenskomstansatte i KL omfatter medarbejdere der ansættes i stillinger:

 • Som ikke forudsætter lærlinge eller elevuddannelse
 • Som forudsætter lærlinge eller elevuddannelse fx inden for kontor, kantine og det grafiske område
 • Som er beskæftiget som administrative sagsbehandlere, konsulenter, chefkonsulenter eller vicekontorchefer uden akademisk uddannelse. 
 • PDF

  Overenskomst-2021-Overenskomstansatte-i-KL.pdf

Studerende 

Overenskomst for studerende omfatter personer der ansættes i studenterstillinger, og forudsætter at man er aktiv studerende, og dokumenterer at man er indskrevet ved en af de højere læreanstalter. 

 • PDF

  Overenskomst-2021-Studerende-i-KL.pdf

Journalister 

Overenskomst for journalister omfatter personer, der ansættes til at udføre journalistisk arbejde, og som har en journalistisk uddannelse.

 • PDF

  Overenskomst-2021-Journalister-i-KL.pdf

Chefer med personaleledelse 

Overenskomst for chefer med personaleledelse omfatter personer, der ansættes som kontorchefer i KL.

 • PDF

  Overenskomst-2021-Chefer-med-personaleledelse-i-KL.pdf

 Protokollat om EGU elever 

Gældende fællesregler og overenskomster i KL

Du kan læse KL's fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår og overenskomster i deres helhed i de vedhæftede PDF-filer.

KL's fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår

KL's fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår. Her finder du den fulde ordlyd af en række kommunale regler, som KL anvender, fx regler om ferie, barsel, deltidsarbejde, engangsvederlag og flekstid. 

 • PDF

  Overenskomst-2021-KLs-faellesregler-vedroerende-ansaettelsesvilkaar.pdf

 

 

×

Log ind