Om KL Job i KL

Kønsfordeling i KL

Procentvis fordeling af de ansattes køn i KL

KL's ligestillingspolitik har en målsætning om at have en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd blandt medarbejderne og i ledelsen, da vi anser forskellighed i medarbejdersammensætningen og i ledelsen som en af vores styrker. En balance i kønsfordelingen er befordrende for et godt og åbent arbejdsmiljø, hvilket er med til at sikre gode præstationer og at opgaverne bliver løst på den bedst mulige måde.

  • PDF

    Ansattes procentvise fordeling på køn.pdf

 

×

Log ind