1-1 af 1 resultater
Chefkonsulent

Stine Juul Knudsen

4533703885 STJK@kl.dk

Fagområder

  • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

    Generel interessevaretagelse på folkeskoleområdet og udvalgssekretær for KL's Børne- og Undervisningsudvalg