31-40 af 504 resultater
Specialkonsulent

Anne Rose Petersen

33703347 ANRP@kl.dk

Fagområder

 • HR

Arbejdsområde

  HR - spørg mig om:

  Klimamålinger/ledelsesevalueringer, engangsvederlag/lønforhandlinger, samarbejdsråd/arbejdsmiljø, kompetenceudvikling/MUS/LUS, overenskomstforhandlinger, individuel/kollektiv personalejura og HR-relaterede forhold i øvrigt

   

   

Økonomisk konsulent

Anne-Marie Sonne Schrøder

33703813 AMJ@kl.dk

Fagområder

 • Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Arbejdsområde

  lønstatistik, personalestatistik, personaleomsætning, lønspredningsstatistik, kursus i Lokale Løndata mv.

Chefkonsulent / Teamleder

Annemette S. Frost

33703477 ASF@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  EU-interessevaretagelse, KLs Internationale Udvalg

Konsulent

Anne-Sofie Fischer Petersen

33703700 ASFP@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Chefkonsulent i KKR Hovedstaden, regional interessevaretagelse

Specialkonsulent

Anne-Sofie Thomsen

33703256 ASTH@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Servicedesign

Administrativ Medarbejder

Annette Laursen

33703309 ALAU@kl.dk

Fagområder

 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Arbejdsområde

Chefkonsulent

Annie Bekke Kjær

33703758 ANBK@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  SKAT

  Kontrol med sociale ydelser

  KL og KOMBIT samarbejde

Chefsekretær

Annika Rosendal

33703120 ARN@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

  Sekretær

Fuldmægtig

Ann-Sofie Malmsjö

33703821 ASM@kl.dk

Fagområder

 • Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Arbejdsområde