111-120 af 507 resultater
Specialkonsulent

Freya Sloth Hansen

33703645 FRSH@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Interessevaretagelse og netværk på børne- og ungeområdet.

Student

Frida Langgard Jensen

33703733 FRLJ@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Student

Chefkonsulent

Gert Højby

33703180 GEH@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Juridisk rådgivning og sagsbehandling særligt inden for personalejura og arbejdsret i forhold til kommunerne.

  Intern personalekonsulent, Aftaler og overenskomster, Personalesager/jura, Arbejdsret, Udstationering af medarbejdere, Rådgivning af ledere og medarbejdere.

Kontorchef

Ghita Thiesen

33703386 GHT@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Kontorchef med personaleledelse, økonomiansvar, forretningsudvikling, strategisk udvikling og relationer til stat og marked i KLs Center for Digitalisering og Teknologi, med særligt ansvar for redskaber og dokumentation af kommunernes kerneprocesser, fælleskommunal it-rammearkitektur samt kommunernes blanketsamling og emnesystematik.

Programchef for digitaliseringsprojekter

Gitte Duelund Jensen

33703928 GDJ@kl.dk

Fagområder

 • Socialpolitik

Arbejdsområde

  Velfærdsteknologi og digitalisering på Social og Ældreområderne.

Redaktionssekretær

Gitte Johansen

33703161 GIJ@kl.dk

Fagområder

 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Arbejdsområde

  Sundhed og forebyggelse. Redaktionssekretær.

Souschef

Gitte Lind Lyngskjold

33703424 GLY@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  • En del af centerledelsen

  • Tværgående opgaver

  • Overordnet fagligt ansvar for chef- og administrativt område

Konsulent

Gitte Stoltenberg

33703998 GIST@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Brugerportalsinitiativ for folkeskolen.

  Ansvarsområde: Teknisk projektledelse, Datasikkerhed Brugerportalsinitiativet. Beskrivelser af snitfladen mellem læringsplatform og tilgrænsende systemer. 

Ekstern Konsulent

Gitte Svendsen

33703370 GISV@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Digitalisering, Rammearkitektur, Arbejdsgangsanalyser, Arbejdsgangsbank, KLAR, Procesoptimering, BPMN