101-110 af 491 resultater
Trykkeriassistent

Frank Just Jensen

33703207 FJJ@kl.dk

Fagområder

 • Service

Arbejdsområde

  Trykkeriet

IT-Digitaliseringskonsulent

Frederik Gaffron

33703030 FRG@kl.dk

Fagområder

 • IT

Arbejdsområde

  Projektledelse på implementering af nye IT-systemer og digitaliseringsprocesser i KL.

Specialkonsulent

Frederik Nordentoft Andersen

33703405 FRNA@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Beskæftigelsespolitik: 

  - Indsatsen for forsikrede ledige

  - Kommunernes virksomhedsindsats

  - Socialøkonomiske virksomheder

  Programleder på "Kommunernes teknologispring - velfærd gennem ny teknologi"

Specialkonsulent

Frederik Qvist Hansen

33703324 FRQH@kl.dk

Fagområder

 • Økonomi

Arbejdsområde

  Budget

  Økonomiske analyser af KLs interne økonomi

Student

Frederik Roslev

33703665 FRRO@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Økonomisk Sekretariat

Chefkonsulent

Frederikke Beer

33703154 FRBE@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Sundhedsområdet, herunder sundhedsdata

Konsulent

Frederikke Leo Fleischer

33703715 FRLF@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

Student

Frederikke Lindblad Jensen

33703568 FLJE@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

    

Konsulent

Frederikke Weien Jensen

33703301 FRWJ@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Brugerportalsinitiativet

Specialkonsulent

Freya Sloth Hansen

33703645 FRSH@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Interessevaretagelse og netværk på børne- og ungeområdet.