91-100 af 506 resultater
Student

Eirikur Mørkøre

33703314 EIRM@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Makroøkonomi

Specialkonsulent

Ellen Sveistrup Dahl

33703444 ESDA@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

  Beskæftigelsesområdet

Specialkonsulent

Elvi Hygum Toftgaard

33703191 ELTO@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  • Analyser og projekter inden for arbejdsgiverpolitiske temaer fx sygefravær, arbejdstidstilrettelæggelse og fastholdelse af medarbejdere.

  • Seniorpolitik og fastholdelse af seniorer på det kommunale arbejdsmarked.

  • Strategiprojekt om Kommunal Arbejdsgiverpraksis.

  • Teamkoordinator (Løn og Analyse) og studenterkoordinator for APC.

Konsulent

Emil Rosenlund Andersen

33703065 EMRA@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  • Administrativt område (HK, Dansk Socialrådgiverforening, Teknisk Landsforbund, jernbanepersonale m.fl.)

  • Akademikerne (inkl. tandlæger, læger og bibliotekarer)

  • Lærerkommissionens sekretariat

Student

Emilie Tang

33703300 EMTA@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Afholdelse af temadage, konferencer og lignende. Derudover beskæftiger jeg mig med projekter på både dagtilbuds- og skoleområdet.

   

Afdelingschef

Erling Friis Poulsen

33703168 EFP@kl.dk

Fagområder

 • Afdelingschefer

Arbejdsområde

  Teknik og miljø; energi og klima, transport, naturforvaltning, planlægning, byggeri, forsyningsvirksomhed.

  Formand for KRL.

  Samordning af KL's samarbejde med UDK/ATP.

   

   

   

   

Specialkonsulent

Eva Michelle Burchard

33703860 EBU@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Center for Forebyggelse i praksis

  Borgerrettet- og patientrettet forebyggelse

  Sundhed i social faglige tilbud

  Infektionshygiejne

  Alkoholforebyggelse

  Sundhedspolitikudvikling

Seniorkonsulent

Flemming Nielsen

33703176 FLN@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  KL Emnesystematik (KLE), kurser i KLE og sagsdannelse. Intereressevaretagelse på arkiveringsområdet. Informationsforvaltning, taksonomier, KL-journalplan, ESDH, administrativ tilrettelæggelse, XML, datamapping, journalisering, arkivering, bevaring og kassation, klassifikation, GDPR fortegnelser, sletning efter GDPR.

Trykkeriassistent

Frank Just Jensen

33703207 FJJ@kl.dk

Fagområder

 • Service

Arbejdsområde

  Trykkeriet

IT-Digitaliseringskonsulent

Frederik Gaffron

33703030 FRG@kl.dk

Fagområder

 • IT

Arbejdsområde

  Projektledelse på implementering af nye IT-systemer og digitaliseringsprocesser i KL.