1-1 af 1 resultater
Chefkonsulent

Rigmor Lond

4533703238 RIL@kl.dk

Fagområder

  • Center for Sundheds- og Socialpolitik

Arbejdsområde

    Socialområdet. Tilbud, hjælp og støtte efter serviceloven til børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne, herunder beskyttet beskæftigelse, borgerstyret personlig assistance, botilbud, tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse, hjælpemidler.

×

Log ind