1-1 af 1 resultater
Chefkonsulent

Rigmor Lond

33703238 RIL@kl.dk

Fagområder

  • Socialpolitik

Arbejdsområde

    Socialområdet. Tilbud, hjælp og støtte efter serviceloven til børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne, herunder beskyttet beskæftigelse, borgerstyret personlig assistance, tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse, hjælpemidler.

    Andre områder: kvalitetsudvikling, effektstyring