1-2 af 2 resultater
Sekretær

Mette Hartvig

4533703492 MEHA@kl.dk

Fagområder

  • Direktionssekretariatet

Arbejdsområde

    Godkender Acubiz-afregninger for politikere. Fakturahåndtering. Rettelser af ændringer i Blå-bog. Praktisk koordinering og planlægning af K98, B98 og Repræsentantskabsmøderne. Sekretær for Omer Ciric.

Sekretariatschef

Omer Ciric

4533703208 OCI@kl.dk

Fagområder

  • Direktionssekretariatet

Arbejdsområde

    Sekretariatsbetjening af KL’s bestyrelse, formandskab og direktion. Understøttelse af KL’s arbejde med interessevaretagelse, intern kommunikation og aktindsigt.

×

Log ind