1-1 af 1 resultater
Chefkonsulent

Maria Ramsgaard Hansen

4533703868 MRHA@kl.dk

Fagområder

  • Center for Klima og Erhverv

Arbejdsområde

    Alt hvad der har med klima, miljø- og natur ift. det åbne land at gøre, kan jeg hjælpe med. Det vedrører natur, multifunktionel jordfordeling, Collective Impact, udtagning af klima-lavbund, etablering af vådområder, skovrejsning, kollektive virkemidler, landbrug, pesticider, husdyrgodkendelse og jordforurening. Natur: Alt om biodiversitet, regler, kommunernes opgaver, forhold til EU lovgivning. Kommunernes administration af naturbeskyttelse, fredninger, adgang og diverse tilladelser. Arealanvendelse og afvejning af klima-, miljø- og naturhensyn Vådområder, indsatsen for at skaffe rent vand i vandløb, fjorde og hav. Jordforurening i forhold til byggeri på forurenede grunde Friluftsliv, adgang til naturen og turisme i naturen.

×

Log ind