1-1 af 1 resultater
Specialkonsulent

Maja Clemmensen

3225501263 MCL@kl.dk

Fagområder

  • Jura og EU

Arbejdsområde

    Rådgivning inden for ansættelsesret herunder afskedigelser og bortvisning af overenskomstansatte, ansættelsesretlig "særlovgivning" herunder ligebehandling og forskelsbehandling, kollektiv arbejdsret, arbejdsnedlæggelser, udenlandsk arbejdskraft og EU-ret. Undervisning i afskedigelser af tillidsmænd og condictio indebiti.